THE TRAINING OF THE HORSE

DRESAJUL CALULUI

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

          Equitation consists of a series of styles and traditions, the use of harness, the presence and the position when riding as well as the capacity to control and determine the horse to perform the given commands.Riding in the proper manner is also part of equitation. Although there are differences in style and equipment between the different parts of the world where equitation is practiced, being in control of the horse and the correct manner of riding are universally valid.Training refers to a practice that teaches the horse to obey the will of man. This action isconducted and is based on the formation of positive conditioned reflexes from an earlyage. The trained horse is the one who understands the rider's intentions when given the slightest indication and immediately responds with ease and accuracy. For getting good results, training must start from a well-established doctrine, follow a certain method and always comply with the rules that apply. As opposed to all the other sports, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being and not with an object of work.

 

            Rezumat

            Echitaţia înglobează o serie de stiluri şi tradiţii, echipamente de călărie, poziţia călare şi capacitatea de a controla calul şi de a-l determina să execute comenzile date. Corectitudinea călăriei este şi ea parte integrantă a echitaţiei. Deşi există diferenţe de stil şi de echipament între regiunile globului unde se practică echitaţia, modalitatea de a stăpâni calul şi maniera corectă de a călării sunt universal valabile. Prin dresaj se înțelege obișnuirea calului de a se supune voinței omului. Aceasta acțiune se desfășoară dirijat și se bazează pe formarea reflexelor condiționate pozitive înca de la o vârstă fragedă. Calul dresat este acela, care înţelege intenţiile călăreţului la cea mai mică indicaţie şi răspunde imediat cu uşurinţă şi precizie acţiunii ajutoarelor. Pentru a da bune rezultate, dresajul trebuie să înceapă de la o doctrină bine stabilită, să urmeze o metodă şi să se conformeze totdeauna regulilor ce decurg din ele. Faţă de toate celelalte activităţi sportive, performanţa în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă fiinţă si nu cu un obiect de lucru.

 

            Key words: the training of the horse

            Cuvinte cheie: dresajul calului

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

V6N2

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Multiplă Campioană a Ligii Europei Centrale, multiplă Campioană Națională a României și multiplă câștigătoare a Cupei României / Champion of the Central European Women's League, Champion of the Romanian National League, Winner of Romanian National Cup

Go to top