THE TRAINING OF THE HORSE

DRESAJUL CALULUI

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

          Equitation consists of a series of styles and traditions, the use of harness, the presence and the position when riding as well as the capacity to control and determine the horse to perform the given commands.Riding in the proper manner is also part of equitation. Although there are differences in style and equipment between the different parts of the world where equitation is practiced, being in control of the horse and the correct manner of riding are universally valid.Training refers to a practice that teaches the horse to obey the will of man. This action isconducted and is based on the formation of positive conditioned reflexes from an earlyage. The trained horse is the one who understands the rider's intentions when given the slightest indication and immediately responds with ease and accuracy. For getting good results, training must start from a well-established doctrine, follow a certain method and always comply with the rules that apply. As opposed to all the other sports, performance in the case of riding is only justified by the perfect harmonization of man and another being and not with an object of work.

 

            Rezumat

            Echitaţia înglobează o serie de stiluri şi tradiţii, echipamente de călărie, poziţia călare şi capacitatea de a controla calul şi de a-l determina să execute comenzile date. Corectitudinea călăriei este şi ea parte integrantă a echitaţiei. Deşi există diferenţe de stil şi de echipament între regiunile globului unde se practică echitaţia, modalitatea de a stăpâni calul şi maniera corectă de a călării sunt universal valabile. Prin dresaj se înțelege obișnuirea calului de a se supune voinței omului. Aceasta acțiune se desfășoară dirijat și se bazează pe formarea reflexelor condiționate pozitive înca de la o vârstă fragedă. Calul dresat este acela, care înţelege intenţiile călăreţului la cea mai mică indicaţie şi răspunde imediat cu uşurinţă şi precizie acţiunii ajutoarelor. Pentru a da bune rezultate, dresajul trebuie să înceapă de la o doctrină bine stabilită, să urmeze o metodă şi să se conformeze totdeauna regulilor ce decurg din ele. Faţă de toate celelalte activităţi sportive, performanţa în cazul călăriei se justifică numai prin perfecta armonizare a omului cu o altă fiinţă si nu cu un obiect de lucru.

 

            Key words: the training of the horse

            Cuvinte cheie: dresajul calului

 

Coperta / Front cover: Campionii nostri - Our champions

 

Levente Vancsik - locul XIII cu echipa nationala de polo a României la cea de-a XXIX-a Universiada de vara Taipei, Taiwan 2017 / XIIIth place with Romania's national polo team at the XXIXth Summer Universiade Taipei, Taiwan 2017

Go to top