OSTEOPOROSIS, A MAJOR HEALTH PROBLEM

OSTEOPOROZA, O MARE PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE

 

Mirela DAN, Ioan-Cosmin BOCA

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Almost anyone can suffer from osteoporosis, but females are mainly prone to suffer from this disease (80% of patients with osteoporosis are women), especially if they already got to menopause and even more if they had it before the age of 45. Regardless of gender and age, osteoporosis can be prevented by proper combination of appropriate exercise programs, an appropriate intake of essential nutrients and often an appropriate medication. It is important to know that not any kind of physical activity is effective in preventing osteoporosis (e.g. work at home or at work is ineffective in most cases). To promote the development of strong bones it is indicated to practice resistance exercises and exercises with load. People suffering from osteoporosis should firstly avoid situations and risk factors in order to not be exposed to unnecessary dangers.

 

            Rezumat

            Aproape oricine poate face osteoporoză, dar sunt predispuse la acest lucru mai ales persoanele de sex feminin (aproximativ 80% dintre pacienții cu osteoporoză sunt femei), mai ales dacă au avut deja menopauza, şi chiar şi mai mult dacă au avut-o înainte de vârsta de 45 de ani. Indiferent de sex și vârstă, osteoporoza poate fi prevenită prin combinarea potrivită a unor programe de exerciţii adecvate, a unui aport corespunzător de nutrienţi esenţiali şi deseori a unei medicaţii corespunzătoare. Este important de ştiut că nu orice activitate fizică este eficientă în prevenirea osteoporozei (de ex: munca depusă acasă sau la locul de muncă este în cele mai multe cazuri ineficientă). Pentru a promova dezvoltarea unor oase puternice sunt indicate exerciţiile executate cu rezistenţă precum şi exerciţiile cu încărcare. Persoanele care suferă de osteoporoza, trebuie în primul rând să evite situaţiile şi factorii de risc, pentru a nu se expune inutil pericolelor.

 

            Keywords: osteoporosis, physical activity, physiotherapy goals, physiotherapy means

            Cuvinte cheie: osteoporoza, exerciţiul fizic, obiective kinetice, mijloace kinetice

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Multiplă Campioană a Ligii Europei Centrale, multiplă Campioană Națională a României și multiplă câștigătoare a Cupei României / Champion of the Central European Women's League, Champion of the Romanian National League, Winner of Romanian National Cup

Go to top