THE ACTIVITY OF THE JUNIOR FOOTBALL CLUBS

ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ LA NIVELUL CLUBURILOR DE JUNIORI

 

Gheorghe Gabriel CUCUI

Universitatea Valahia din Târgoviște

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Football, loved by most practitioners, amateur or professional, millions of fans, supporters, spectators and viewers recognized by scientists concerned with sport sanctioned for specialists in psycho-sociology, is considered a phenomenon of our times, what has evolved on all levels (organizational, scientific methodology for training crews, increase sports performance). [1]

Organizing the clubs junior football requires a judicious training of specialists in the field and a continuous adaptability to the dynamics of the system is to meet the objectives.

Management of sports clubs in football, based on scientific foundations is one of strict necessity and actuality due to football development worldwide phenomenon.

 

Rezumat

Fotbalul, îndrăgit de către majoritatea practicanţilor, amatori sau profesionişti, milioane de admiratori, susţinători, spectatori şi telespectatori, recunoscut de către oamenii de ştiinţă preocupaţi de activitatea sportivă şi consfinţit de specialiştii în psiho-sociologie, este considerat un fenomen al zilelor noastre, ce a cunoscut o evoluţie pe toate planurile (organizatoric, ştiinţific, metodologie de pregătire a echipelor, mărirea spectacolului sportiv). [1]

Organizarea fotbalistică la nivelul cluburilor de juniori reclamă o judicioasă pregătire a specialiștilor din domeniu și o adaptabilitate continua la dinamica sistemului din care face parte în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Gestionarea activității în cadrul cluburilor sportive de fotbal, bazată pe fundamente științifice este una de strictă necesitate şi actualitate datorită dezvoltării fenomenului fotbalistic pe plan mondial.

 

Key words: club, football, junior

Cuvinte cheie: club, fotbal, junior

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Multiplă Campioană a Ligii Europei Centrale, multiplă Campioană Națională a României și multiplă câștigătoare a Cupei României / Champion of the Central European Women's League, Champion of the Romanian National League, Winner of Romanian National Cup

Go to top