SPORT AS A PRECONDITION FOR A HEALTHY LIFE

SPORTUL CA PRECONDIȚIE PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

 

Roxana MAIER, Marinela SÎRBU

Universitatea Hyperion din București

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

The given study shows the results of the encounter between two different domains, psychology and physical education, a beneficial result for the harmonious development of the students in terms of the acquisitions tied to the healthy behaviours in life.

Starting with a questionnaire given to students, which targets a few of the aspects of autoperception of one's own health and the conditions that lead to it, one can delimitate the informational space detained by students on this theme and one can build intervention programs centered on two aspects - the psychological one and the one related to sports. Any child will become a healthy adult if he or she will understand this component of his or her life, i.e. health, as a value that needs to be developed. The work proposes, through the results brought upfront, the indicatives for a harmonious development through sport, but also about the possibilities of motivation to build together children with healthy lifestyles.

 

Rezumat

Studiul de faţă surprinde rezultatul întâlnirii dintre două domenii diferite, psihologia și educația fizică, rezultat benefic pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor în ceea ce privește achizițiile legate de comportamentele de viață sanogene.

Plecând de la un chestionar aplicat elevilor, ce vizează câteva din aspectele de autopercepţie a propriei sănătăţi şi condiţiile ce duc la aceasta, se delimitează spaţiul informaţional deţinut de elevi pe această temă şi se construiesc programe de intervenţie centrate pe două aspecte – cel psihologic şi cel al sportului. Orice copil va deveni un adult sănătos dacă va înțelege această componentă a vieții lui, sănătatea, ca pe o valoare ce trebuie dezvoltată. Lucrarea propune prin rezultatele aduse, indicii despre dezvoltarea armonioasă prin sport și de asemenea despre posibilitățile de motivare pentru a clădi împreună cu copiii deprinderi de viaţă sanogenă.

 

            Key words: sports, self-awareness, health, healthy lifestyle

            Cuvinte cheie: sport, autocunoaştere, sănătate, viață sanogenă

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top