PHYSICAL ACTIVITIES ADAPTED TO CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

 

ACTIVITĂȚI FIZICE ADAPTATE LA COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

 

 

 

Gabriela Eniko PAPP, Barna CSIFO - SZABO, Laura Edit CIULEA

 

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

            Abstract

 

            The current study assumed the followinghypotheses: kinesiotherapeutic methods implemented in the activities of current study will improve gait, the methods of movement therapy applied during the current study will improve walking balance.

 

            The aim of the study was the approach of the issue of gait with people with special educational needs.Locations of the current study were: Inclusive Education School Centre No.2 from Tîrgu Mureş and Gecse Daniel Foundation from Tîrgu Mureş.Period: the study was conducted between October 1, 2015 and March 31, 2016. The lot of subjects was made up of 12 children with special educational needs. To initial, intermediary and final evaluation the subjects of our study we used the Portage motor test. Results.Following the initial and intermediary test scores of the lot of subjects we obtained a p value of 1.000 thus being p > 0.05, which is statistically insignificant. In other words there is no relevant difference between the medians of experimental group scores compared to those of the control group.As regards theintermediary and final evaluations the value p=0.549 resulted for the control group and p=0.550 for the experimental group, which is also statistically irrelevant as p > 0.05.

 

            When we compared the results of the initial testing to those of the final one we got a value of p=0.006 which speaks of a statistically significant difference between the medians of experimental and control group scores.

 

            Conclusions.The fact that there was a statistically significant difference between initial and final evaluation in favour of the experimental group shows that our study has reached its purpose and thehypotheses have been confirmed.

 

 

 

            Rezumat

 

            În studiul de față s-a plecat de la următoarele ipoteze: metodele kinetoterapeutice,  implementate în activitățile studiului,  vor aduce îmbunătățirea mersului,

 

mijloacele terapiei prin mișcare, aplicate pe parcursul studiului, vor îmbunătății echilibrul în mers. Scopul studiului a fost evidențierea, abordarea problematicii mersului, la persoanele cu cerințe educaționale speciale. Locația studiului: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2, din Tîrgu Mureș și Fundația Gecse Daniel, din Tîrgu Mureș. Perioada studiului a fost 01.10.2015 – 31.03.2016. Lotul de subiecți, a fost alcătuit din 12 copii, cu cerințe educaționale speciale. Pentru evaluarea inițială, internediară și finală a subiecților, am aplicat testul motor Portage. Rezultate. În urma obținerii scorurilor evaluării inițiale și intermediare a lotului de subiecți am obținut o valoare de, p = 1.000, ceea ce înseamnă că p > 0.05, care este nesemnificativă din punct de vedere statistic. Cu alte cuvinte nu există diferență esențială între medianele scorurilor obținute de către grupul experiment comparativ cu grupul control. În ceea ce privește evaluarea intermediară și finală am obținut o valoare p=0.549 la grupul control, iar p=0.550 la grupul experiment, care nu prezintă relevanță, din punct de vedere statistic, deoarece valoarea p > 0.05. Dacă am comparat rezultatele obținute la evaluarea inițială cu cea finală am ajuns la un rezultat de p=0.006, ceea ce ne vorbește de o diferență semnificativă din punct de vedere statistic între medianele scorurilor obținute de grupul experiment și grupul control.

 

            Concluzii. Faptul că, între evaluarea inițială și ceea finală a existat diferențe semnificative statistic, în favoarea grupului experiment, ne demonstrează că studiul nostru și-a atins scopul iar ipotezele au fost confirmate.

 

 

 

            Key words: special education, improve, adapted

            Cuvinte cheie: educație specială, îmbunătății, adaptate

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top