OPPORTUNITY OF APPLICATION OF NEW TECHNOLOGY IN PRACTICE OF TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION IN THE SCHOOL SYSTEM IN DOLJ COUNTY

OPORTUNITATEA APLICARII NOILOR TEHNOLOGII ÎN PRACTICA PREDĂRII EDUCAȚIEI FIZICE ÎN SISTEMUL ȘCOLAR DIN JUDEȚUL DOLJ

 

Daian GLICHERIA

Universitatea din Craiova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daniela CIOBANU

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Călin Gabriel ȘARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

 

            Abstract

            Type and quality of effort performed by students is determined by complexity of the subject, complexity of topics, and the ability to work of the student. Physical education involves both physical and mental effort, directed towards getting tonic and trophic muscular system and improve the lives of the relationship. Therefore physical education classes are the first formal step to maintain the health and anatomical and functional argument. The paper describes the current status and to find the opportunity to apply new findings in the field in practice and whether the major targets are fulfilled by physical education.

 

            Rezumat

            Tipul și calitatea de efort prestat de elevi se stabilește în funcţie de complexitatea obiectului de studiu, de complexitatea temelor propuse, dar şi de puterea de muncă a elevului. Educaţia fizică şcolară presupune atât efort fizic şi efort psihic, dirijat spre obținerea tonicității și troficității sistemului muscular precum și îmbunătățirea vieții de relație. Așadar orele de educație fizică constituie primul demers formal de menținere a stării de sănătate și argumentare anatomică și funcțională. Lucrarea descrie starea actuală, constată oportunitatea aplicării noilor descoperiri din domeniu în practica curentă și dacă obiectivele majore ale educației fizice sunt îndeplinite.

 

Keywords: survey ascertaining, practical implementation, physical education

Cuvinte cheie: sodaj constatativ, aplicare în practică, educație fizică

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top