THE KINETIC APPROACH IN THE TREATMENT OF SCAPULO – HUMERAL PERIARTHRITIS

ABORDAREA KINETICĂ ÎN TRATAMENTUL PERIARTRITEI SCAPULO-HUMERALE

 

Mirela DAN, Alexandra PRALĂ

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș ”din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

Scapulo – humeral periarthritis can be considered of great interest and extremely important because the shoulder is the connection between the human torso and the upper arm, a very important link when it comes to performing daily movements related to the arm.

The purpose of this study is to prove the role of kinetotherapy in the range of motion performed by the shoulder but also its role in increasing life quality of those diagnosed with scapulo – humeral periarthritis by using solid arguments based on specific results.

A total of 20 patients with ages between 38 and 68 years old diagnosed with scapulo – humeral periarthritis in different clinical forms were selected.

The methods used in this study were the observational method, tests method and graphic method. Out of these 3 methods, the tests method appears to be the most relevant one because it made possible the comparison between a series of clinic – functional aspects noted at each patient at the time of admission and that of discharge. The assessing method for the range of articular movements was articular testing, to evaluate the pain, the pain visual analog scale was used (VAS) and for the pathological particularities of each subject it was used the Dash questionnaire.

The recovery program was based on joint pain and stiffness relief, the reestablishment of movements in the shoulder girdle, restauration of the stability, movement control, ability and overall functionality of the shoulder.

By analyzing the data from the the first and the last examination a number of differences were observed between the initial stage and the final one. The given differences were based on improvement of health, quality of life and functionality and at the same time general heath of patients in the experimental group.

The recovery programs that were built helped in restoring tendon compliance and articular values, force and muscular strength, also motor control and ability of the affected shoulder were improved. Patients managed to increase their effort resistance and to reintegrate in society by following the same life principles as before the impairment.

 

            Rezumat

Periartrita scapulo – humerală este considerata o afecţiune de mare interes şi este deosebit de importantă, deoarece, umărul este legatura dintre trunchiul uman şi braţ, legatură foarte importantă pentru realizarea tuturor activităţilor zilnice efectuate de acesta.

Scopul acestui studiu este să demonstreze rolul kinetoterapiei în creşterea amplitudinii de mişcare la nivelul umărului cât şi creşterea calităţii vieţii persoanelor diagnosticate cu periartrită scapulo – humerală prin aducerea unor argumente solide bazate pe rezultate concrete.

Pentru studiul efectuat am selectat 20 de pacienţi diagnosticaţi cu periartrită scapulo – humerală în diferitele ei forme clinice, persoane cu vârste cuprinse între 38 şi 68 de ani.

Metodele utilizate au fost: metoda observației, metoda testelor și metoda grafică. Dintre acestea cea mai relevantă este metoda testelor, deoarece, a reușit să evidentieze diferenţele dintre o serie de aspecte clinico – funcţionale constatate la fiecare pacient în momentul internării şi cel al externării. Astfel, ca metodă de evaluare a amplitudinii articulare a fost utilizat testingul articular, pentru evaluarea durerii a fost utilizată scala analog vizuală (VAS) iar pentru particularităţile patologice ale fiecărui subiect în parte, a fost utilizat Chestionarul Dash.

Programul de recuperare s-a bazat pe combaterea durerii şi a redorii articulare, recâştigarea mobilităţii în articulaţiile centurii scapulare, a forţei musculare şi pe refacerea stabilităţii, mişcării controlate, abilităţii şi funcţionalităţii globale a umărului.

Analizând datele obţinute la prima şi la ultima examinare a fost observată o serie de diferenţe între stadiul iniţial şi cel final, diferenţe date de îmbunătăţirea sănătăţii, a calităţii vieţii, a funcţionalităţii şi totodată a stării generale de sănătate a pacienţilor din lotul experimental.

Programele de recuperare construite au contribuit la refacerea complianţei tendinoase şi a valorilor articulare, la refacerea forţei şi rezistenţei musculare, a controlului motor şi a abilităţii umărului afectat, la readaptarea la efort a bolnavilor şi la reintegrarea lor  cât mai complexă la principiile şi viaţa de dinaintea afectării.

 

Key words: scapulohumeral periarthritis, recovery objectives, Dash questionnaire, recovery program

            Cuvinte cheie: periartrită scapulo-humerală, obiective de recuperare, Chestionarul Dash, program de recuperare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top