APPLYING KINESIOTHERAPY’S MEANS TO RECOVER PREHENSION IN PEOPLE WHO HAVE SUFFERED A CEREBROVASCULAR ACCIDENT

APLICAREA MIJLOACELOR KINETOTERAPIEI ÎN RECUPERAREA PREHENSIUNII LA PERSOANELE CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL

 

Emil FIEROIU

Universitatea din Piteşti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

Cerebrovascular accident (CVA) is an acute, serious neurological condition which appears when the blood flow to the brain is impaired by blockage or rupture of an artery to the brain. In other words, CVA is a clinical syndrome which occurs by lesions of the cerebral substance following vascular events ischaemic or hemorrhagic in nature. The ability to grasp, catch and maneuver objects expresses, in fact, prehension. Prehension value depends on the shape, weight, volume, travelling speed, but also material’s consistency. These features allow for movements whose strength and precision can be controlled.

Reeducation of prehension, hands and pollex movements, is extremely important. The basic exercises used within that meaning are: pollex circumduction, abductions and adductions of fingers in the metacarpophalangeal joint, flexion and extension of fingers on the edge of the table, grasping various objects, exercises or grabbing and gripping balls or rubber buoy. The key goal in prehension recovery is to reconstruct the arches of the carpophalangeal dome and the digital pollex clamp (and particularly the pollex- index clamp) which are most frequently and in the most various ways used in the usual and professional gestuality).

         The means and techniques used to recover prehension are the following: joint mobilization, proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, toning the flexor and extensor muscles, occupational therapy elements.

            The conclusions drawn after completing the research demonstrate that kinetic means are a major importance treatment mean, holding a core place in recovering the prehension function.

Kinesiotherapy aims at restoring joint mobility under all its aspects: joint amplitude, muscle strength and resistance, coordination and ability to move, the end goal being to get maximum independence at home and at work.

 

            Rezumat

Accidentul vascular cerebral (AVC) este o afecţiune neurologică acută, gravă, rezultat în urma blocarea irigării cu sânge a unei zone cerebrale sau prin hemoragie cerebrală. Cu alte cuvinte, AVC este un sindrom clinic produs prin leziunile substanţei cerebrale ca urmare a unor evenimente vasculare de natură ischemică sau hemoragică. Capacitatea de a apuca, prinde şi manevra obiectele exprimă, de fapt, prehensiunea. Valoarea prehensiunii depinde de forma, greutatea, volumul, viteza de deplasare, dar şi de consistenţa materialului. Aceste particularităţi permit realizarea unor mişcări, ale căror forţă şi precizie pot fi controlate

Reeducarea prehensiunii, a mişcărilor mâinii şi a policelui, este deosebit de importantă. Exerciţiile de bază folosite în acest sens sunt: circumducţia policelui, abductii şi adducţii ale degetelor din articulaţia metacarpofalangiană, flexia şi extensia degetelor la marginea mesei, prinderea diferitelor obiecte, exerciţii de apucare şi strângere a mingilor sau colacului de cauciuc.

Obiectivul esenţial al recuperării prehensiunii este reconstituirea arcurilor bolţii carpo-falangiene şi a pensei policii digitale (şi în special a pensei police - index, care are cea mai variată şi frecventă utilizare în gestualitatea uzuală şi profesională)

         Mijloace şi tehnici utilizate în recuperarea prehensiunii sunt: mobilizări articulare, tehnici de facilitare neuro-musculară proprioceptivă, tonifierea musculaturii flexorilor și a extensorilor și elemente din terapia ocupaţională .

            Concluziile la care s-a ajuns în urma efectuării cercetării, demonstrează ca mijloacele kinetice sunt un mijloc de tratament de importanță majoră, ocupând un loc central în recuperarea funcţiei de prehensiune.

Kinetoterapia urmăreşte refacerea mobilităţii articulare sub toate aspectele ei: amplitudine articulara, forţă şi rezistenţă musculară, coordonarea şi abilitatea mişcărilor; scopul final este de obţinere a unei maxime independenţe la domiciliu și la locul de munca.

 

Key words: prehension, recovery, cerebrovascular accident, kinesiotherapy.

Cuvinte cheie: prehensiune, recuperare, accident vascular cerebral, kinetoterapie

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top