THE ROLE OF THE SPORTS PSYCHOLOGIST IN THE OPTIMISATION OF THE ATHLETIC PERFORMANCE - PARTICULAR CASE TENNIS

ROLUL PSIHOLOGULUI SPORTIV ÎN OPTIMIZAREA PERFORMANŢEI SPORTIVE – CAZ PARTICULAR TENISUL

 

Roxana MAIER

Universitatea Hyperion din Bucureşti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

The given study wants to bring to the forefront a newer branch of psychology, in our country, i.e. sports psychology and its role to optimise the sporting performance  in the particular case of a tennis team.Starting from a questionnaire we have given athletes, which targets a few of the aspects of self perception of one's own performance and of the conditions that lead to it, we have delimitated the informational space held by the tennis players on this theme and we can build intervention programs based on making the game more efficient and obtaining better results. The work suggests a personalised intervention, created over a 10 week period in order to put up, along with the athletes a manner in which to enhance their performance.

            Rezumat

Studiul de faţă îşi propune să aducă în prim plan o ramură mai nouă a psihologiei, la noi în ţară, psihologia sportivă şi rolul ei în optimizarea performanţei sportive pentru cazul particular al unei echipe de tenis. Plecând de la un chestionar aplicat sportivilor, ce vizează câteva din aspectele de autopercepţie a propriei perfomanţei şi a condiţiilor ce duc la aceasta, se delimitează spaţiul informaţional deţinut de tenismeni pe această temă şi se construiesc programe de intervenţie centrate pe eficientizarea jocului şi obţinerea de rezultate performante. Lucrarea propune o intervenţie personalizată, realizată pe poarcursul a zece săptămâni pentru a clădi împreună cu sportivii o modalitate de îmbunătăţire a performanţei lor.

            Key words: tenis, self-awareness, developemental approach, performance

            Cuvinte cheie: tenis, autocunoaştere, demers evolutiv, performanţă

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top