THE CONTRIBUTION OF PHYSICAL THERAPY IN THE RECOVERY TREATMENT OF PATIENTS WITH FACIAL PALASY OF PERIFERAL TYPE

APORTUL KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL RECUPERATOR AL PACIENTULUI CU PARALIZIE FACIALĂ DE TIP PERIFERIC

 

Andrei DUMITRU

Universitatea din Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Peripheral facial paralysis is the inability of hemifacial’s muscles to contract. The injury of facial nerve that inervates muscles on one side of the face leads to a flaccid, fallen aspect of the affected hemiface. Nerve’s damage can also affect the sense of taste and lacrimal and salivary secretion. This disorder begins suddenly, often overnight and usually improves by itself in a few weeks. Facial mimicry is part of each one’s charm and personality, being so necessary to human social connections. Through facial mimicry we manage to convey  voluntary feelings and emotions, but most often involuntary. Facial symmetry may be modified by various disorders, including also facial nerve pathology. Facial paralysis, the consequence of facial nerve’s function disruption, have an unfavorable response on life’s quality  of these patients. Such may be disrupted pacients’ social insertion at workplace, in family and in society. Although our society and non-governmental organizations are fighting against stigmatization of patients with facial disfigurements, yet these people are stigmatized. It is important to note that facial nerve recovers its function in its own pace and the measures we can take have auxiliary role. In severe cases the nerve generates collateral braches to connect with the distal portion, but sometimes these  nervous filaments aberrational connects with other facial’s nerve giving birth to sinkineziae: blink when chew or swallow. To avoid thisdificulty it is necessary that the rehabilitation to be guided by  specialist. Physical therapy is currently the most approved procedure for the functional recovery of facial paralysis. The purpose of this paper is to highlight the effectiveness of rehabilitation treatment and especially if it is established early in fully restoring of facial muscles after peripheral facial nerve paralysis. It was observed that the well dosed and controlled exercises finally lead to complete regeneration of the facial nerve. Physical therapy treatment of facial paralysis is important, especially because patients arrive after 2 or 3 weeks,period of time when there are not obvious signs of improvement, leading the patient’s recovery and preventing the onset of sequelae.

Rezumat

Paralizia facială periferică reprezintă alterarea musculaturii de la nivelul unei hemifeţe. Lezarea nervului facial care inervează musculatura de pe o parte a feţei duce la apariţia unui aspect flasc, căzut al hemifeţei afectate. Leziunea nervoasă poate de asemenea afecta şi simţul gustului şi secreţia lacrimală şi salivară. Această afecţiune debutează brusc, adesea peste noapte şi se ameliorează de obicei de la sine în câteva săptămânâni. Mimica facială face parte din charmul și personaliatea fiecărui individ, fiind atat de necesară în inerrelațiile sociale umane. Prin mimică facială reușim să transmitem trăiri și emoții voluntare, dar cel mai adesea involuntare. Simetria facială poate fi modificată de diverse afecțiuni printre care se numără și patologia  nervului facial. Paraliziile faciale, consecința perturbării funcției nervului facial au un răsunet nefavorabil asupra calității vieții acestor pacienți. Astfel poate fi perturbată inserția socială a pacienților la locul de munca, în familie și în societate. Deși societatea noastră și organizațiile non-guvernamentale luptă împotriva stigmatizării pacienților cu desfigurări faciale, încă aceste persoane sunt stigmatizate. Este important de retinut ca nervul facial își recupereaza funcția în ritmul propriu și măsurile pe care le putem lua au rol ajutător. În cazurile severe nervul va genera colaterale pentru a se conecta cu porțiunea distală însă, uneori, aceste filamente nervoase se conectează aberant cu alt nerv al feței dând nastere la sincinezii: clipit din ochi când mestecăm sau înghițim. Pentru a evita acest inconvenient este necesar ca reabilitarea sa fie îndrumată de un specialist. Kinetoterapia este, la ora actuală, procedura cea mai agreată pentru recuperarea funcţională a paraliziilor faciale. Scopul lucrării este acela de a evidenția eficacitatea tratamentului recuperator și mai ales dacă este instituit precoce în refacerea completă a musculaturii feței dupa paralizia periferică de nerv facial. S-a observat că exercițiul fizic bine dozat și controlat duce în final la regenerarea completă a nervului facial. Tratamentul kinetoterapeutic al paraliziei faciale este important, mai ales că pacienţii sosesc după 2-3 săptămani timp în care nu sunt semne evidente de ameliorare, ducând la îmbunătățirea stării pacientului și prevenirea instalării sechelelor. 

Key words:facial nerve, hemiface, physical therapy

Cuvinte cheie:nerv facial, hemifață, kinetoterapie

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top