PHYSICAL TRAINING AND THE MEANS USED IN VOLLEYBALL TO DEVELOP MOTOR SKILS

PREGĂTIREA FIZICĂ ȘI MIJLOACELE UTILIZATE ÎN VOLEI PENTRU DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

 

Florin NEFERU

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

Physical training is all the measures taken by coach to ensure functional capabilities upper body by obtaining optimal values of the somatofunctional indices through a high level development of basic and specific motor skills, full mastery of exercises used and ensuring good health.

In the game of volleyball, achieving performance it is unthinkable without the proper development of physical factor in all respects. The game of volleyball calls from those who practice it a good physical training whose development should be both in terms of general-multilateral and in terms of specific content related to technical and tactical game.

The four basic motor skills: strength, speed, skill and endurance is manifested in different aspects in volleyball, being strictly delimited theoretically, teminologic between them being decisive interinfluences. Some exercise can have different effects depending on exercise intensity and dosage. Level of play also requires the necessary motor skills development. Level of performance especially notes the need to develop motor skills, depending on the skills and motivation of athletes. 

            Rezumat

Pregătirea fizică este ansamblul de măsuri luate de antrenor în vederea asigurării unei capacităţi funcţionale superioare a organismului, prin obţinerea unor valori optime ale indicilor somato-funcţionali, printr-un nivel ridicat de dezvoltare a calităţilor motrice de bază şi specifice, stăpânirea deplină a exerciţiilor utilizate şi prin asigurarea unei stări de sănătate perfectă.

În jocul de volei, obținerea unei performanțe este de neconceput fară dezvoltarea corespunzătoare a factorului fizic sub toate aspectele. Jocul de volei solicită din partea celor care-l practică o bună pregătire fizică a cărei dezvoltare trebuie să se facă atât sub aspectul general-multilateral, cât și sub aspectul specific, legat de conținutul tehnico-tactic al jocului.

Cele patru calități motrice de bază: forță, viteză, îndemânare și rezistență se manifestă în volei sub diferite aspecte, ele fiind strict departajate doar teoretic, teminologic între ele fiind interinfluențări determinante. Un anumit exercițiu poate avea efecte diferite în funcție de intensitatea efortului și dozare. Nivelul jocului impune și nivelul necesar dezvoltării calităților motrice. La nivel de performanță se remarcă necesitatea lucrului special pentru dezvoltarea calităților motrice, în funcție  de aptitudinile și motivația sportivilor.

            Key words: training, motor skills, exercises, volleyball

            Cuvinte cheie: antrenament, calități motrice, exerciții, volei

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top