METHODS OF PREVENTION AND SUPPORT IN MAIN SPECIFIC DISEASES OF ATHLETES WITH DISABILITIES

MODALITĂȚI DE PREVENIRE ȘI ASISTENȚĂ A PRINCIPALELOR AFECȚIUNI SPECIFICE SPORTIVILOR CU DIZABILITĂȚI

 

Ioan-Cosmin BOCA

Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dorina IANC, Emilian TARCĂU

Universitatea din Oradea

 

            Abstract

            Sport and physical activities for people with physical disabilities (motor) either complements the functional rehabilitation programs or continue the functional rehabilitation programs and they are considered part of adapted sports or adapted physical education.

            Through sport, people with disabilities have the opportunity to experience unique life situations, acquire a high degree of autonomy and have access to new cultural activities that promote social integration. Scientific research results and practical experience have shown the importance of practicing physical exercise in general and sports in particular for people with disabilities, leading to the idea that the state and society must assign a greater importance to the role of sport in its social policy and on its strategy regarding the protection of persons with disabilities.

            Rezumat

            Activitățile fizice și sportive pentru persoanele cu deficiențe motorii (fizice), fie vin în completarea programelor de reabilitare funcțională urmate de către aceste persoane, fie vin în continuarea programelor de reabilitare funcțională și sunt înglobate în cadrul sportului adaptat, respectiv a educației fizice adaptate.

            Prin practicarea sportului, persoanele cu dizabilităţi au ocazia să experimenteze situaţii de viaţă inedite, să dobândească un grad sporit de autonomie şi să aibă acces la noi activităţi culturale ce favorizează integrarea socială. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi experienţa practică au demonstrat importanţa practicării exerciţiului fizic, în general, şi a sportului, în special, pentru persoanele cu dizabilităţi, ceea ce conduce la ideea că statul şi societatea trebuie să acorde o mai mare importanţă rolului sportului în politica sa socială şi în strategia privitoare la protecţia persoanelor cu dizabilităţi.

            Key words: adapted physical activities, adapted sport, physiotherapy

            Cuvinte cheie: activități fizice adaptate, sport adaptat, fizioterapie

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top