THE MOTIVATION OF PHYSICAL LEARNING

MOTIVAŢIA ÎNVĂŢĂRII MOTRICE

 

Emil BONDAR

Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dan Constantin MATEI

Liceul cu Program Sportiv Bihorul din Oradea

 

            Abstract

            In our opinion, the approach of learning simple or more and more complex physical actions is rather important, taking into consideration that the motivation, whether intrinsic or extrinsic, represents the stimulus for the whole human activity.

            The present study provides an overview on the concept of motivation, placing it within the contemporary human activities and it also explains the implication of motivation in learning, particularly in physical learning. Concepts such as motivation, learning and physical qualities are intensively analyzed in the specialized scientific works that present a large diversity of theoretical views on the subject. Only being aware of what these concepts mean and making connections among them, we will be prepared to talk about motivation in the physical learning and the experts from this field will be able to optimize their work.

            The motivation of physical learning occurs as both an intrinsic and an extrinsic necessity of an individual and it includes a lifelong development, extending and increasing the quality of life.

            Rezumat

            Ţinând cont că întreaga activitate umană are ca inbold o motivaţie, iar aceasta poate fi de natură internă sau externă, putem spune că este foarte importantă această abordare, care se referă la motivația învățării acțiunilor motrice simple sau din ce în ce mai complexe.

            Articolul face o prezentare succintă a conceptul de motivație și o plasează pe aceasta în cadrul activităților umane contemporane și prezintă implicația acesteia în cadrul învățării și implicit a învățării motrice. Conceptele ca motivaţie, învăţare şi motricitate sunt viu discutate în lucrările de specialitate, iar acestea se caracterizează printr-o diversitate de perspective teoretice cu privire la acest subiect. Doar cunoscând aceste concepte și realizând conexiuni între ele, vom putea vorbi despre motivație în învățarea motrică , iar specialiștii din domeniu vor putea crește eficiența muncii lor.

            Motivaţia învăţării motrice apare ca o  trebuinţă atât internă, cât și externă a omului care se manifestă pe tot parcurul vieţii şi duce la prelungirea şi creşterea calităţii vieţii.

            Key words: motivation, learning, physical

            Cuvinte cheie: motivație, învățare, motricitate

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

 

Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the Olympic Games from Rio de Janeiro in 2016 with the Romanian National Épée Team

Go to top