IMPROVING EDUCATIONAL ACTIVITY BY OPTIONS OF GYMNASIUM CYCLE GRADUATES

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE ÎN FUNCŢIE DE OPŢIUNILE ABSOLVENŢILOR CICLULUI GIMNAZIAL

 

Gabriel Călin ȘARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dan Gh. MĂLĂESCU

Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti

Glicheria DAIAN

Universitatea din Craiova

Marius Constantin POPESCU

 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

 

Abstract

        In this work are published poll results conducted on educational topics in a school in Craiova. The survey questions covered by the size, activity and performance of middle school activities are subject to review by schoolchildren and future graduates with the intent to capture a social reflection dominated by the general opinion of the moment. The survey reflected the possibility of valuing personality of the students who are offered the opportunity to express their choices towards those who are involved in the administration of the educational process daily. Results of the survey are, on the one hand, hiring intentions of minors on their further development and, on the other hand, the material needed to conduct more effective educational process.

 

Rezumat

În această lucrare sunt prezentate rezultatele sondajului pe teme educaționale efectuat într-o școală din municipiul Craiova. Prin dimensiunile vizate de întrebările sondajului, activitatea şi performanțele școlare sunt supuse examinării elevilor din ciclul gimnazial, cu intenţia de a capta reflexia socială dominantă în opinia generală a momentului. Sondajului concretizează posibilitatea valorizării personalităţii elevilor cărora li se oferă ocazia de a-şi exprima opţiunile faţă de cei care sunt implicați în administrarea procesului de învățământ cotidian. Rezultatele sondajului constituie pe de o parte, intenţiile de angajare ale minorilor privind dezvoltarea lor ulterioară şi, pe de altă parte, materialul necesar conducerii mai eficiente a procesului educaţional.

 

Key words: educational role, survey, otherness, curricular solutions

         Cuvinte cheie: rolul educațional, sondajul de opinie, alteritate, soluții curriculare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top