CASE STUDY REGARDING THE EFFICIENCY OF KEGEL EXERCISES IN MIXT URINARY INCONTINENCE

STUDIU DE CAZ PRIVIND EFICIENȚA EXERCIȚIILOR KEGEL ÎN AMELIORAREA INCONTINENȚEI URINARE MIXTE

 

Doriana Ioana CIOBANU, Carmen ȘERBESCU, Simona D’SOUZA

Universitatea din Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

Background. Urinary incontinence (UI) ia an issue of modern woman society, a problem of public health, which determine a reduction in the quality of life, meaning sufferences in social, physical, psychologic, occupațional and sexual life.   

Aim.This paperwork aims to determine the efficiency of a Kegel exercise program in pelvic floor rehabilitation, in the treatment of mixt urinary incontinence.

Matherial and methods. This case study was conducted on one subject with mixt urinary incontinence, age 40, 54 kg, 167 cm. For assessment were used: Over Active Bladder, miction test, coughing test, PERFECT test, modified Oxford test, International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF) and King’s Health Questionnaire. For rehabilitation, a 19 weeks Kegel exercise program was used.

Results. Pretest results revealed that the subject has involuntary urine leakage on daily basis during cough, sneeze and during imperious urinary needing and a poor quality of life. Posttest results revealed that the subject is able to stop the urine during miction, and she loses a small amount of urine during cough, sneeze or laugh. She has a strong perineal muscle contraction and her quality of life has improved.

Conclusion.A 19 week Kegel exercise program is efficient in the rehabilitation of mixt urinary incontinence.

 

            Rezumat

Introducere. Incontinenţa urinară (IU) este o problemă a femeii societăţii moderne, o problemă de sănătate publică, ce determină scăderea semnificativă a calităţii vieţii, implicând suferinţe în plan social, fizic, psihologic, ocupațional şi sexual al pacientelor suferinde. 

Scop.Lucrarea urmărește stabilirea eficienței unui program de reeducare pelvi-perineală pentru tratamentul incontinenţei urinare în caz de incontinență urinară mixtă.

Material și metodă. Acest studiu de caz s-a realizat pe o pacientă cu incontinență urinară mixtă, de 40 de ani, 54 kg, 167 cm. Pentru evaluare s-au folosit: Over Active Bladder, testul micțiunii, testul tusei, testul PERFECT, textul Oxford modificat, International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF) și King’s Health Questionnaire. Pentru reabilitare s-au folosit exercițiile Kegel, într-un program de 19 săptămâni.

Rezultate. La testele inițiale s-a constatat că subiectul prezenta pierderi involuntare de urină la tuse, strănut, râs și la senzația imperioasă de a urina, precum și o calitate a vieții redusă. Rezultatele finale demonstrează că subiectul este capabil să stopeze urina în tipul micțiunii, și se reduce cantitatea de urină pierdută la tuse, strănut sau râs. Prezintă o forță bună a contracției musculaturii perineale iar calitatea vieții s-a îmbunătățit.

Concluzie.Un program de 19 săptămâni de exerciții Kegel este eficient în ameliorarea incontinenței urinare mixte.

 

            Key words: mixt urinary incontinence, Kegel exercises, perineal muscle imbalance, pelvic floor hipotonia

            Cuvinte cheie: incontinență urinară mixtă, exerciții Kegel, dezechilibrul musculaturii perineale, hipotonia planșeului pelvin

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top