APPLYING THE PROGRAMMABLE LEADER IN THE PROCESS OF TRAINING THE PERFORMANCE SWIMMERS

APLICAREA LIDERULUI PROGRAMABIL ÎN PROCESUL ANTRENAMENTULUI ÎNOTĂTORILOR DE PERFORMANȚĂ

 

Boris RÎŞNEAC

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            This paper presents some methods of application of technical means to prepare athlete swimmers, in particular to implement the programmable leader, through which it was intended to follow the adaptability of swimmers at the speed required by the programmable leader during training on 50, 100 and 200 m, freestyle swimming. The results showed that the applied instrumentation contributed effectively to guide the travel speed during the training sessions.

 

          Rezumat

         În lucrarea prezentată sunt abordate unele metode de aplicare a mijloacelor tehnice în pregătirea sportivilor înotători în special sa implementat liderul programabil, prin intermediul căruia sa urmărit capacitatea de adaptare a înotătorilor la viteza impusă de liderul programabil în procesul pregătirii sportive la distanțele 50, 100 și 200 m, stil liber. Rezultatele obținute au demonstrat că aparatajul aplicat a contribuit eficient la dirijarea vitezei de deplasare, în cadrul antrenamentelor desfășurate.

 

            Key words: informational technologies, programmable leader, professional swimmers, speed parameters

            Cuvinte cheie: tehnologii informaționale, lider programabil, înotători de performanță, parametrii de viteză

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top