PRENATAL EDUCATION FROM PERMANENT EDUCATION PERSPECTIVE

EDUCAȚIA PRENATALĂ DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI PERMANENTE

 

Eniko Gabriela PAPP, Tatiana-Ana PESCARI, Teodora Liana POPESCU

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2., Tîrgu Mureș

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aliz Tunde BAKO

Colegiul Național Unirea, Tîrgu Mureș

Simona SZASZ

Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș

 

            Abstract

Development of sciences and current researches, guides us to a new vision and awareness to the education for all and lifelong. Pregnancy brings a major change in the life of future mothers, which also bring a high degree of increased negative emotions. Due to the ignorance about improving these conditions it can worsen the anxiety of pregnant woman and therefore it can negatively affect the quality of her life and her future child.

Assumption: The applied primary kinetoprophylactic prenatal educational activities, relaxation exercises will help future mothers to maintain mental balance and an optimum relaxation capacity, positively influencing their quality of life.

Methods: For this study, we have created prenatal educational-instructive activity of primary kinetoprophylaxy for mental and physical training, focusing more strongly on the ability of relaxation.

Study subjects: 400 pregnant women of which 200 made up the experimental group and 200 the control group.

Results: It was used the Mann-Whitney test, non-parametric test for unpaired data. At the initial assessment it was obtained the value p = 0.6365 (p > 0.05), statistically insignificant and at the final evaluation, the value p < 0.0001 (p < 0.05), statistically significant.

Conclusion: The study of primary kinetoprophylactic prenatal education achieved its goal in order to find and apply the learning and proceeding patterns on women in special biological situations, pregnant women included in the School of Pregnant Women.

           

Rezumat

Dezvoltarea ştiinţelor și cercetările actuale, ne îndrumă spre o viziune și conștientizare nouă către educația pentru toți și pe tot parcursul vieții. Sarcina aduce o schimbare majoră în viața viitoarelor mame ceea ce aduce și un grad ridicat de stări emoționale negative crescute. Lipsa cunostințelor despre ameliorarea acestor stări, poate agrava starea de anxietate a gravidei și implicit poate influența negativ calitatea vieții acesteia cât şi a viitorului copil.

Ipoteza: Activitățile educaționale prenatale kinetoprofilactice primare, exerciții de relaxare, aplicate, vor ajuta viitoarele mămici la menţinerea echilibrului psihic și la  o capacitate de relaxare optimă, cu influențarea pozitivă a calității vieții acestora.

Metode: Pentru realizarea acestui studiu, am creat activitatea instructiv-educativă prenatală de kinetoprofilaxie primară pentru pregătirea psihică și fizică, cu un accent mai pregnant asupra capacității de relaxare.

Subiecții studiului: 400 de femei însărcinate din care 200 au alcătuit grupul experiment și 200 grupul martor.

Rezultate: S-a folosit testul Mann-Whitney, test nonparametric, pentru date nepereche. La evaluarea inițială s-a obținut valoarea p=0.6365(p>0,05), nesemnificativă din punct de vedere statistic iar la evaluarea finală valoarea p<0.0001(p<0,05), semnificativă din punct de vedere statistic.

Concluzii: Studiul de educație prenatală kinetoprofilactică primară și-a atins scopul de a găsi și aplica unele modele de învățare și acționare la femei în situații biologice speciale, gravide, cuprinse în Școala Gravidelor.

 

            Key words: School of Pregnant Women, education, maintain

            Cuvinte cheie: Școala Gravidelor, educație, menține

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top