WAYS TO ASSESS TECHNICAL TRAINING IN JUDO WITHIN INTEGRATED SPORTS EDUCATION

MODALITĂȚI DE EVALUARE A PREGĂTIRII TEHNICE LA JUDO ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT

 

Elian Narcis RABOLU

Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul” Pitești

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

In any process, assessment is of fundamental importance, as it is the one to guide the activity alongside goals, emphasizing what goes well and what doesn’t, how close or far are we from the goal set, what needs to be changed or improved.

In professional sport, selection plays a key role and this is why subjects need to be assessed from the very beginning in order to see the future performers’ skills and predispositions. It is expedient and necessary to set tests and control rules, and they need to be different depending on age, gender, and training degree for every component of sports training. If physical training is easier to assess, judging technical training can be subjective. In this paper I have described several assessment ways and the possibility to quantify tests in order to get as less interpretations as possible.

Since rating creates a spirit of emulation and the desire to be the best, the coach needs to describe and post the rating criteria and the tests have to be quantifiable, as much as possible.

Generally, the judgment operations made following some well-established and known rating principles, both by the tester, and the athletes. In judo, it is the effectiveness which counts more than quality, it is more important to throw the opponent than the quality of execution; however, the more mastered the technique is, the more effective the throw becomes.

For a correct assessment, specific goals need to be set out, the time required to reach them, the didactic strategy by which we aim to accomplish what we have proposed, using various assessment types on a continuous basis.

 

            Rezumat

Evaluarea în orice proces are o importanță fundamentală, fiind ceea care orientează activitatea alături de obiective, scoțând în evidență ce merge bine sau mai puțin bine cât de aproape sau departe suntem de obiectivul propus, ceea ce trebuie schimbat sau îmbunătățit.

În sportul de performanță selecția are un rol foarte important și de aceea evaluarea subiecților trebuie făcută de la început pentru a vedea capacitățile și predispozițiile viitorilor performeri. Stabilirea unor probe si norme de control este oportună și necesară si ele trebuie să fie diferite pentru nivele de vârstă, sex si grad de pregătire pe fiecare componentă a antrenamentului sportiv. Dacă pregătirea fizică este mai ușor de evaluat, aprecierea  pregătirii tehnice poate fi subiectivă. În lucrarea de față am descris mai multe modalități de evaluare si posibilitatea cuantificării probelor pentru a da naștere la cât mai puține interpretări.

Deoarece notarea creează spirit de emulație si dorința de a fi cel mai bun, antrenorul trebuie să descrie și să afișeze criteriile de notare iar probele de control să fie pe cât posibil cuantificabile.

În general operaţiunea de apreciere se face după nişte principii de notare bine stabilite şi cunoscute atât de examinator cât şi de sportivi. În judo contează mai mult eficienţa decât calitatea, este mai important să arunci adversarul decât calitatea execuţiei, însă cu cât tehnica este mai bine stapânită la nivel de măiestrie şi eficienţa aruncării creşte.

Pentru o evaluare corecta trebuie stabilite cu exactitate obiectivele specifice, timpul necesar atingerii lor, strategia didactica prin care urmarim indeplinirea celor propuse, prin diferitele tipuri de evaluare ea având un caracter continuu.

 

            Key words: assessment, technical procedure, check test, competition

            Cuvinte cheie: evaluare, procedeu tehnic, probă de control, competiție

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top