PILATES - ALTERNATIVE TECHNIQUE IN THE REHABILITATION OF VERTEBRAL STATICS DEFICIENCES

METODA PILATES - TEHNICĂ ALTERNATIVĂ ÎN RECUPERAREA DEFICIENȚELOR DE STATICĂ VERTEBRALĂ

 

Andrei DUMITRU

Universitatea din Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The aim of Pilates is to create using physical exercises a flexible and powerful body. This is why Pilates exercises require all the body’s  parts in a very balanced  way.

Pilates is not a difficult workout technique, which takes you out of so, on the contrary, it allows the movements to stretch the body, while the attention is on the toning elements of the method so that the body gets used to an easy effort type.

The spine is the central segment of the musculoskeletal system. It must support the head and body in space, to resist the forces of gravity, all the forces from the outside and protect spinal cord and its nerve roots. Seen from behind the spine is rectilinear, from the profile it describes normal curvatures called: cervical lordosis, thoracic kyphosis and lumbar lordosis. Emphasizing these curves is sometimes linked to pathological processes, other times appear only as vicious postures.

When is well applied Pilates, many people claim that there are no longer back pains . Pilates is very effective in relieving back pain, because it corrects muscle imbalances of a person, imbalances that lead to the appearance of discomfort and back pain. An untoned abdomen, pelvic instability, paravertebral muscles weak, inadequate posture, lack of awareness of body position, all result in back pain. The Pilates exercises are aware of the body alignment, muscle are used and developed equal , which allows fluid motion in the most natural way.

The purpose of this study is to show the importance and utility of applying specific Pilates programs in order to fight off various deficiencies in spine.

Specific Pilate programs are of great importance and applicability in fighting off various deficiencies in the spine by the way that technique manages to strengthen and properly control the muscles  before getting under  the day-by-day life hardnesses.

 

Rezumat

Scopul Pilates este de a crea cu ajutorul exercițiilor fizice un corp flexibil și puternic. Acesta este motivul pentru care exercițiile Pilates solicită toate părtile corpului într-un mod foarte echilibrat.

Metoda Pilates nu este o tehnică de antrenament dificilă, care te stoarce de puteri, din contră, permite mişcărilor să întindă corpul, în timp ce concentrarea este asupra elementelor tonifiante ale metodei astfel încât corpul se va obişnui cu un tip lejer de efort.

Coloana vertebrală reprezintă segmentul central al aparatului locomotor. Ea trebuie să susţină capul şi corpul în spaţiu, să reziste forţelor de gravitaţie, tuturor forţelor din exterior şi să protejeze măduva spinării cu rădăcinile ei nervoase. Văzută din spate coloana este rectilinie, din profil ea descrie curburi normale denumite: lordoză cervicală , cifoza toracală şi lordoză lombară. Accentuarea acestor curburi este legată uneori de procese patologice, alte ori apar doar ca posturi vicioase.

Când este aplicată bine metoda Pilates, foarte multe persoane susțin că nu mai manifestă dureri de spate. Metoda Pilates este foarte eficientă în alinarea durerilor de spate deoarece remediază dezechilibrele musculare ale unei persoane, dezechilibre ce duc la apariția disconfortului și a durerilor de spate. Un abdomen netonifiat, instabilitatea pelvisului, musculatura paravertebrală slabă, o postură neadecvată, lipsa conștientizării poziției corporale, toate duc la apariția durerilor de spate. Prin exercițiile Pilates se conștientizează aliniamentul corpului, se folosește și se dezvoltă uniform musculatura, ceea ce permite o mișcare fluidă, în cel mai natural mod.

Scopul studiuluieste acela de a arăta importanţa şi utilitatea aplicării programelor specifice Metodei Pilates în combaterea diverselor deficienţe de la nivelul coloanei vertebrale.

Programele specifice Metodei Pilates au o mareimportantă  şi aplicabilitate în combaterea diverselor deficienţe de la nivelul coloanei vertebrale prin modul in care tehnica reușește să întăreasca şi să se controleze corect muşchii înainte de a-i supune rigorilor traiului zilnic.

 

Key words: alternative techniques, deficiencies of the spine, rehabilitation

           Cuvinte cheie: tehnici alternative, deficiențe, recuperare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top