PHYSIOTHERAPY TREATMENT IN RESIDENCE TO THE PATIENT WITH SEVERE SPINAL CORD INJURY

TRATAMENTUL FIZIOTERAPEUTIC LA DOMICILIUL PACIENȚILOR CU TRAUMATISME VERTEBRO - MEDULARE

 

Ștefan TOMA

University of Pitești

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

In recent years road accidents are the leading cause of paraplegia, why accident prevention efforts are focused on recommendation seat belt use, fighting those who drive under the influence of alcohol or excessive speed. These measures began to take effect on reducing the number of injuries resulting from accidents. Statistics produced by various organizations show that: 47.7% are persons with spinal cord injuries from car accidents, 20.8% are persons with spinal cord injuries from falls, 14.6% are persons with spinal cord injuries in violence, 14.2% are persons with spinal cord injuries in sport. Also 82% of spine injuries are common in men that only 18% is found in women. The study group consisted of 5 men and 5 women aged between 19 and 31 years. The experiment was conducted on a group of 10 patients come in probation for a period of two months, during which in addition received physical therapy program and an active recovery program. Following the experiment conducted on a group of 10 persons have concluded that although these people have suffered spinal cord injuries following road accidents, falls from heights, blows with blunt objects resulted in the complete or incomplete spinal cord injury who were flaccid or spastic paraplegia materialized. All the progress made in terms of functionality was registrants the individual records of the 10 patients. Functional independence measurement was made by three evaluations and you can see the progress of each patient. This step aims to deal with patients in daily life. Be noted that although many years after the accident many patients were isolated basically ignoring life. Some of them even left without some of the skills learned in the wheelchair, this being possible due to fear or ignorance, it emerged from the study of individual field. So, working with a program targeted regain functional independence can be total. Everything is based on a principle somewhat subjective: the patient's cooperation, which is vital. Participation in active recovery and socio-professional reintegration with complex treatment increases the chance of achieving complete independence. Active recovery programs enable reintegration and binding new friends, removing patients from the humdrum of life in which many of them were isolated.

 

Rezumat

În ultimii ani accidentele rutiere constituie cauza principală a paraplegiilor , de aceea şi eforturile de prevenire a accidentelor sunt orientate spre recomandarea folosirii centurilor de siguranţa ,combaterea celor ce conduc sub influenţa alcoolului sau cu viteza excesivă. Aceste măsuri au început să aibă efect asupra reducerii numărului de traumatisme rezultate în urma accidentelor. Statisticile realizate de diferite organizatii arată că: 47,7% sunt persoane cu traumatisme  vertebro-medulare din accidente de maşină; 20,8% sunt persoane cu traumatisme  vertebro-medulare din căderi; 14,6% sunt persoane cu traumatisme  vertebro-medulare din acte de violenţă; 14,2% sunt persoane cu traumatisme  vertebro-medulare din sport. De asemenea 82% din traumatismele coloanei vertebrale sunt intalnite la bărbaţi pentru ca numai 18% sa fie intalnite la femei. Lotul a fost alcătuit din 5 bărbaţi şi 5 femei cu vârsta cuprinsă între 19 şi 31 de ani. Experimentul a fost efectuat pe un lot de 10 pacienţi, timp în care pe lângă programul de kinetoterapie au beneficiat şi de un program de recuperare activă. În urma experimentului efectuat pe un lot de 10 persoane am dedus că deşi aceste persoane au suferit traumatisme vertebro-medulare în urma unor accidente rutiere,căderi de la înălţime,loviri cu corpuri contondente au rezultat la nivelul măduvei spinării leziuni complete sau incomplete care s-au materializat prin paraplegii flasce sau spastice. Toate progresele făcute din punct de vedere functional au fost iregistrate în fişele individuale ale celor 10 pacienţi. Măsurarea independenţei funcţionale s-a făcut prin trei evaluări şi se poate observa progresul fiecărui pacient .Acest progres urmăreşte posibilitatea pacientului de a se descurca în viaţa de zi cu zi . De menţionat faptul că deşi au mulţi ani de la accident mulţi dintre pacienţi s-au izolat ignorând practic viaţa.Unii dintre ei chiar nu au deprins unele dintre abilităţile în scaun rulant,acest lucru fiind posibil datorită fricii sau ignoranţei ,lucru desprins din studiul fișelor individuale. Aşadar ,acţionând cu un program bine orientat recâştigarea independenţei funcţionale poate fi totală . Totul se bazează pe un principiu oarecum subiectiv: cooperarea pacientului,care este vitală. Programele de recuperare activă oferă posibilitatea reintegrării profesionale şi legării de noi prietenii,scoţând pacienţii din monotonia cotidiană în care mulţi dintre ei s-au izolat.

 

            Key words: rehabilitation, spinal cord, active recovery program

            Cuvinte cheie: reabilitare, traumatism vertebro-medular, program de recuperare activă

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top