THE IMAGE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER ABOUT THE STUDENT ABLE TO OBTAIN PERFORMANCE

IMAGINEA PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ DESPRE ELEVUL CAPABIL DE PERFORMANȚĂ

 

Valeria PEȘTEAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Abstract

Preventing and resolving emotional states experienced by the student able to obtain performance represent a goal of the physical education teacher as a coach. Underlying preventive action on the knowledge about personality traits of the students teacher interacts with is an appropriate solution. The study undertaken aims to discover the extent to which a teacher who is working in the contemporary Romanian school is oriented towards this kind of knowledge, and, consequently, the premises they start from in training emotion regulation competence of those who train systematically to participate in sports competitions.

 

Rezumat

Prevenirea și rezolvarea stărilor emoționale pe care elevul capabil de performanță le are este un deziderat al dimensiunii de antrenor al profesorului de educație fizică. Fundamentarea demersului de prevenție pe cunoașterea trăsăturilor de personalitate ale elevului cu care se află în interacțiune formativă reprezintă o soluție potrivită. Studiul întreprins își propune să surprindă măsura în care este orientat spre acest tip de cunoaștere profesorul care își desfășoară activitatea în școala românească contemporană și, pe cale de consecință, premisele de la care pornește în antrenarea competenței de reglare emoțională a celor care se antrenează sistematic pentru participarea la competiții sportive.

           

            Key words:emotion regulation competence, performance, formative interactions

            Cuvinte cheie: competența de reglare emoțională, performanță, interacțiuni formative

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top