PHYSICAL THERAPY AN INSTRUMENTAL MEANS FOR TREATING ACUTE BRONCHITIS IN YOUNG ADULTS

KINETOTERAPIA – UN MIJLOC INDISPENSABIL DE TRATAMENT ÎN BRONȘITA CRONICĂ LA ADULȚII TINERI

 

Elena RABOLU

Universitatea din Pitești

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The fundamental goal of this study was to demonstrate the role played and place held by breathing re-education alongside with allopathic treatment in patients suffering from chronic bronchitis. The research for conducted for 3 months on a 40- year old male patient diagnosed with chronic bronchitis following a respiratory virus left untreated 3 years before, but also on account of tobacco consumption.

            The kinetic intervention consisted of respiratory gymnastics combined with postural bronchial drainage, free active exercises and walking on the treadmill, all for the purpose of, on the one hand, bronchial deobstruction and promoting breathing, and on the other hand, improving the effort capacity.

            In order to have an assessment as effective as possible the following were used: Hirtz index, SEVA score, the candle test, dyspnoea test.

            Thus, the results obtained in the final tests revealed a significant improvement of symptomatology, reduction in productive cough episodes, occurring only when performing effort, nocturnal and diurnal breathing visibly improved; there were no dyspnoea episodes, thus the patient was able to carry out his work and recreational activities under optimum conditions.

              To conclude, kinesiotherapy plays an important role in controlling risk factors, as well as in stopping or slowing down disease progress.

 

            Rezumat

         Scopul fundamental al acestui studiu este acela de a demonstra rolul și locul reeducării respiratorii alături de tratamentul alopat la pacienții cu bronșită cronică. Cercetarea s-a desfăşurat timp de e luni pe un pacient în vârstă de 40 de ani diagnosticat cu bronșită cronică în urma unei viroze respiratorii netratate corespunzător în urmă cu 3 ani de zile, dar și pe fondul consumului de tutun.

            Intervenția kinetică a constat în gimnastică respiratorie asociată cu posturi de drenaj bronșic, exerciții active libere și mers pe covorul rulant, toate având ca scop pe de o parte dezobstrucțiabronșică și favorizarea respirației și pe de altă parte ameliorarea capacității de efort.

            Pentru o evaluare cat mai eficientă s-au folosit: Indicele Hirtz, Sorul SEVA, testul lumânării, testul apariției dispneei.

            Astfel rezultatele obținute la testările finale au relevat o ameliorare semnificativă a simptomatologiei, episoadele de tuse cu expectorație s-au rărit, apărând doar la efort, respirația nocturnă și diurnă a fost vizibil îmbunătățită, fără episoade de dispnee, oferindu-i astfel posibilitatea bolnavului sa-și desfășoare în condiții optime activitățile de muncă și recreative.

            În concluzie kinetoterapia  are un rol important atât pentru controlul factorilor de risc, cât şi pentru stoparea sau încetinirea evoluţiei bolii.

 

            Key words:bronchitis, breathing re-education, bronchial drainage, effort retraining

            Cuvinte cheie:bronșită, reeducare respiratorie, drenaj bronșic, reantrenare la efort

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top