STUDY ON OCCUPATIONAL THERAPY’S ROLE IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH SPASTIC QUADRIPLEGIA

STUDIU PRIVIND ROLUL TERAPIEI OCUPATIONALE IN RECUPERAREA TETRAPAREZEI SPASTICE INFANTILE

 

Emil FIEROIU

Universitatea din Piteşti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Abstract

Occupational therapy has a wide enforceability framework, and the research aims at conducting a study in the field of therapeutic intervention in the special needs child, more specifically in the child with spastic quadriplegia.

The research conducted through the case study intends to emphasize the manner of intervention by occupational therapy designed for the child with spastic quadriplegia, as well as the results obtained in order to demonstrate that this therapy is beneficial and it contributes to remedying certain dysfunctions. This therapy helps remove the barriers existent in the individual’s participation in everyday life.

My research’s main goal aims at studying the effects occupational intervention plan has on optimizing the child with spastic quadriplegia’s occupational performance.

Selecting, adapting and structuring the most appropriate means of the occupational intervention plan and their linking to the pathology specific to spastic quadriplegia taking account of the selected subjects ‘particularities;

Dynamic follow up of client’s development, so that a permanent correction of the occupational intervention programme may be made, depending on his/ her reaction. Recording the positive and negative outcomes of the therapy programmes applied; Occupational assessment is the direction we are interested in and it was done using the Canadian Occupational Performance Measure scale.

            In order to carry out the occupational assessment, a series of occupational therapy – specific instruments related to general motor function were used. The client shows generalized motor deficit on the whole body due to spasticity.

The major goals of the occupational intervention plan in the child with spastic quadriplegia are to educate gait by obtaining balanced orders by different antagonist muscle groups and removing synkinesis with the initial balance promotion in various biomechanical circumstances.

 

Rezumat

Cadrul de aplicabilitate al terapiei ocupaţionale este unul larg, iar cercetarea îşi propune un studiu realizat în domeniul intervenţiei terapeutice la copilul cu nevoi speciale, mai precis la copilul cu tetrapareză spastică.

Cercetarea realizată prin intermediul studiului de caz doreşte să pună în evidenţă modalitatea de intervenţie prin terapie ocupaţională destinată copilului cu tetrapareză spastică precum şi rezultatele obţinute, pentru a demonstra faptul că această terapie este benefică şi contribuie la remedierea anumitor disfuncţii. Această terapie ajută la înlăturarea barierelor existente în cadrul participării individului la viaţa de zi cu zi.

            Obiectivul principal al cercetării melevizează studierea efectelor pe care planul de intervenție ocupațională îl are asupra optimizării performaţei ocupaţionale a copilului cu tetrapareză spastică.

Selectarea, adaptarea şi structurarea celor mai adecvate mijloace ale planului de intervenție ocupațională şi relaţionarea acestora cu patologia specifica tetraparezei spastice ţinând seama de particularităţile subiectului selecţionat;

Urmărirea dinamică a evoluţiei clientului, astfel încât să se poată realiza o permanentă corectare a programului de intervenție ocupațională, în funcţie de reacţia acestuia. Consemnarea efectelor pozitive şi negative ale programelor de terapie  aplicate;

Evaluarea ocupațională este direcția care ne interesează pe noi și s-a realizat cu ajutorulul Chestionarului Canadian de măsurare a Performanței Ocupaționale.

Pentru realizarea evaluării ocupaţionale au fost folosite o serie de instrumente specifice terapiei ocupaţionale legate de funcţionarea motorie generală. Clientul prezintă o afectare motorie generalizată la nivelul întregului corp datorită spasticităţii.

Obiectivele majore ale planului de intervenție ocupațională  la copilul cu tetrapareza spastica  sunt educarea mersului, prin obţinerea unor comenzi echilibrate pe diferite grupe musculare antagoniste şi eliminarea sinchineziilor, cu promovarea iniţială a echilibrului în diferite circumstanţe biomecanice.

 

Key words: occupational therapy, spastic quadriplegia, recovery, disability

            Cuvinte cheie: terapie ocupaţională, tetrapareză spastică, recuperare, dizabilitate

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top