BASIC INSTRUCTION OF DE RIDER – INITIATING RIDERS

INSTRUCȚIA CĂLARE ELEMENTARĂ DE BAZĂ – INIȚIEREA CĂLĂREȚILOR

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Equitation consists of a series of styles and traditions, the use of harness, the presence and the position when riding as well as the capacity to control and determine the horse to perform the given commands.Riding in the proper manner is also part of equitation. Although there are differences in style and equipment between the different parts of the world where equitation is practiced, being in control of the horse and the correct manner of riding are universally valid.

 

            Rezumat

            Echitaţia înglobează o serie de stiluri şi tradiţii, echipamente de călărie, poziţia călare şi capacitatea de a controla calul şi de a-l determina să execute comenzile date. Corectitudinea călăriei este şi ea parte integrantă a echitaţiei. Deşi există diferenţe de stil şi de echipament între regiunile globului unde se practică echitaţia, modalitatea de a stăpâni calul şi maniera corectă de a călării sunt universal valabile.

 

            Key words:basic instruction of de rider, initiating riders.

            Cuvinte cheie: instrucția călare elementară de bază,inițierea călăreților

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top