THE FEATURES OF BASIC MEANS AND METHODS IN IMPROVEMENT OF TURNS IN SWIMMING

CARACTERISTICILE MIJLOACELOR ŞI METODELOR DE BAZĂ ÎN PERFECŢIONAREA ÎNTOARCERILOR ÎN ÎNOT

 

Natalia STEPANOVA

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Swimmers’ training involves making big efforts. To successfully perform such tasks and present good results it is necessary that the athlete to be strong, so physical preparation is the most important stage in the training program for swimmers of all ages. In the process of preparing the swimmers speed we have to take into account that swimmers speed capabilities in all activities (start, turn, cyclic work) are determined by several components necessary during the training process.

            The analysis of specialist scientific-methodological literature data states that, in practice of sports training, increased performance is based on developing training methods using traditional methods.

 

            Rezumat

            Pregătirea înotătorilor presupune realizarea unor eforturi mari. Pentru a efectua cu succes astfel de sarcini şi a prezenta rezultate bune este necesar ca sportivul să fie dezvoltat, deci pregătirea fizică este cea mai importantă etapă în programul de antrenament pentru înotătorii de diferite vârste. În procesul de pregătirea a vitezei înotătorilor se ia în considerare faptul că capacităţile de viteză a înotătorilor în ansamblul de acţiuni motrice dificile (start, întoarcerea, lucrul ciclic) sunt determinate de mai multe componente necesare în procesul de perfecţionare.

            Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate menţionează faptul că în practica antrenamentului sportiv creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea metodelor de antrenament care utilizează metode tradiţionale.

 

            Key words: tools, methods, turns, training swimmers

            Cuvinte cheie: instrumente, metode, întoarceri, antrenarea înotătorilor

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top