THE INTEREST IN SPORT AND COMMUNICATION - ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATION

INTERESUL PENTRU SPORT ŞI COMUNICARE, IMPLICAȚII ECONOMICE ŞI SOCIALE

 

Radu Lucian BLAGA, Alexandru BLAGA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Abstract

The study draws attention to a concept commonly used, quite imprecise, but fertile enough in certain circumstances - the interest in sport field. The paper mentioned different areas like economics, media, health, education, society in general, when decision makers looking for various reasons, the level of interest of the population for sport. The examples, treated on paper, concerning communication, collecting and processing information about the public interest for sport, converge on the conclusion that the field needs precautionary approach. There are no very complex and accurate models for collecting and structuring information.  However, by simple procedures (graphs, calculations, comparison) can be obtained useful results in these areas.

 

            Rezumat

Studiul atrage atenţia asupra unui concept folosit în mod uzual, destul de imprecis, dar  suficient de fertil în anumite situaţii, interesul faţă de sport. Sunt amintite domenii ca cel economic, media, sănătate, educaţie, societate în general, în care decidenţii  caută, din diverse motive, nivelul de interes al populaţiei pentru sport. Exemplele de comunicare, culegere şi prelucrare a informaţiei despre interesul populaţiei pentru sport, tratate în lucrare, converg spre concluzia  necesităţii abordării atente a domeniului. Nu există modele complexe şi foarte precise de colectare şi structurare a informație. Totuși, prin procedee simple (grafice, calcule elementare, comparare) se pot obține rezultate utile în domeniile amintite. 

 

            Key words: interest, sports, information, population

            Cuvinte cheie: interes, sport, informație, populație

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Vlad Ghețe - Campion european cu echipanaţională de minifotbal a României în 2015 / European Champion with theRomanian National Minifootball Team in 2015

Go to top