THE IMPORTANCE OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITIES IN REDUCING FUNCTIONAL DECLINE IN THE ELDERLY

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR FIZICE ADAPTATE ÎN DIMINUAREA DECLINULUI FUNCȚIONAL LA PERSOANELE VÂRSTNICE


Ioan-Cosmin BOCA, Mirela DAN
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Health is one of the most important components of life and among with other aspects of everyday life such as social, cultural, economic and environmental conditions, they permanently interact, this interaction being manifested by fluctuations of the quality of life.
With age all body structures undergo a natural and irreversible process of physiological and functional involution.
The implementation of specific adapted physical activities programs may change the perception regarding the quality of life for the elderly, by improving physical condition, emotional and health status.
Application of adapted physical activity programs resulted in a significant improvement (with a probability of more than 99.9%) in both, the level of performance of daily activities and health status.
Practicing regular physical activity and sport provides people of all ages and conditions, with or without disabilities, a wide range of physical, social and psychological, benefits, interacting positively with different strategies to improve diet and discourage tobacco, alcohol and drugs use, helps reduce violence, improve functional capacity and promotes social interaction and integration.
Given the results achieved by the subjects who participated in this research, we consider that the introduction of adapted physical activity programs to the daily program of activities of institutionalized elderly brings important benefits to their quality of life.


Rezumat
Starea de sănătate este una dintre cele mai importante componente ale vieții și împreună cu alte aspecte ale vieții de zi cu zi, cum ar fi condițiile socio-culturale, economice, de mediu etc., interacționează permanent, expresia acestei interacțiunii manifestându-se prin fluctuații ale nivelului calității vieții.
Odată cu înaintarea în vârstă toate structurile organismului suferă un proces natural și ireversibil de involuție fiziologică și funcțională.
Implementarea unor programe specifice de activităţi fizice adaptate poate determina modificarea percepţiei asupra calităţii vieţii în cazul persoanelor vârstnice, prin îmbunătăţirea stării fizice, emoţionale şi a stării de sănătate.
Aplicarea programelor de activități fizice adaptate a determinat o îmbunătăţire semnificativă (cu o probabilitate de peste 99,9%) atât a nivelului performanței subiecților în activităţile cotidiene cât și a stării de sănătate.
Practicarea regulată a activităţilor fizice și a sportului oferă persoanelor de toate vârstele și condițiile, cu sau fără dizabilităţi, o gamă largă de beneficii fizice, sociale și de sănătate mintală, interacționând pozitiv cu diferite strategii de îmbunătățire a dietei sau de descurajare a consumului de tutun, alcool și droguri, ajută la reducerea violenței, îmbunătățește capacitatea funcțională și promovează interacțiunea și integrarea socială.


Key words: adapted physical activities, quality of life, elderly
Cuvinte cheie: activități fizice adaptate, calitatea vieții, vârstnici

 

 

 

Go to top