DEVELOPING THE SUPPOSITION OF PROFESSIONAL EFFICIENCY DURING THE INITIAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

CONSTRUIREA PREZUMŢIEI DE EFICIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN PERIOADA FORMĂRII INIŢIALE A PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ


Valeria PEŞTEAN
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Analysis of characteristics of the profession in relation to the desirable personality type is a valid option during the initial training. It was found that there is a juxtaposition of the personality model that excels in professions requiring direct use of practical skills, as well as adherence to standard operational procedures, and professional self-assessment result of the physical education teacher who chose this profession and obtained career performance. Guiding the future physical education teacher during the initial training, using specific and varied actions to develop their personality is a path that may become attractive, if the student interacts more and faster with the personality psychology field.


Rezumat
Analiza specificului unei profesii prin raportare la tipul de personalitate dezirabil este o opţiune validă în perioada formării iniţiale. S-a constatat că există o juxtapunere a modelului de personalitate care excelează în profesiuni care necesită utilizarea directă a aptitudinilor practice şi adeziunea la proceduri operative standard peste rezultatul autoaprecierii profesionale a profesorului de educaţie fizică care a optat pentru această profesie şi a obţinut performanţa în carieră. Conducerea viitorului profesor de educaţie fizică în demersul de formare iniţială prin acţiuni specifice şi nuanţate de antrenare a personalităţii este o cale care poate deveni atractivă, cu atât mai mult şi mai rapid cu cât are loc interacţiunea studentului cu domeniul psihologiei personalităţii.


Key words: professional effectiveness, basic mental functions, attitudes people prefer
Cuvinte cheie: eficienţa profesională, funcții mentale fundamentale, atitudini preferate de oameni

 

 

 

Go to top