STUDIES REGARDING TEACHING PHYSICAL EDUCATION - MOTOR SKILLS, IN HIGHSCHOOLS

STUDII PRIVIND PREDAREA EDUCAȚIEI FIZICE - CALITĂŢI MOTRICE, ÎN GRUPURILE ȘCOLARE


Georgeta Lucia PISCOI
Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş” din Arad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Develop motor skills students should be performed as a process of continuous adaptation of the body to the social environment, crossing its possibilities functional at a quality level lower specific to a stage of life to another superior, obtained as a result of practicing the organized and continuous exercise.


Rezumat
Dezvoltarea motricităţii elevilor, trebuie realizată ca un proces de continuă adaptare a organismului la cerinţele mediului social, de trecere a posibilităţilor sale funcţionale de la un nivel calitativ inferior, specific unei etape din viaţă, la altul superior, obţinut şi ca efect al practicării în mod organizat şi continuu a exerciţiilor fizice.


Key words: motor skills, highschool, physical education
Cuvinte cheie: calităţi motrice, liceu, educaţie fizică

 

 

 

Go to top