BASIC INSTRUCTION OF DE RIDER IN NOBLE SPORT EQUITATION

 INSTRUCŢIA ELEMENTARĂ A CĂLĂREŢILOR ÎN NOBILUL SPORT ECHITAȚIA


Cristina Marieta MARCOVICI
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Equitation or horse riding is a noble sport defined by complex physical activity, based on combining neuro-motor qualities with mental and social ones, that requires an effort capacity adapted to the degree of difficulty of each sport event (dressage, show jumping, horse racing and complete event) with the purpose of creating the “rider-horse” couple.
Equitation is:
- leisure activity for children, adults and senior persons, it has no age limitations, it can be practiced at any age;
- is the sporting event that sells out 100% at the Olympic Games;
- acquiring knowledge, social and communication skills, promoting a healthy life style and improving the standards of living;
- maintaining an optimal level of mental, physical, social, emotional, cognitive and spriritual health;
- having an attitude of accepting the protective behaviors and of rejecting the risky ones.
Horse riding is a sport proper also for disabled persons, both physical and mental. There are some efficient programs, such as hippotherapy, known as the most progressive form of therapy, by means of which the persons with special needs become more self-confident.
Equitation is, has been and will always be a noble sport. It is a combination of arts, history, culture, science and sports. People involved in this field have only one obligation: to love and respect these great animals!
Equitation consists of a series of styles and traditions, the use of harness, the presence and the position when riding as well as the capacity to control and determine the horse to perform the given commands. Riding in the proper manner is also part of equitation. Although there are differences in style and equipment between the different parts of the world where equitation is practiced, being in control of the horse and the correct manner of riding are universally valid.


Rezumat
Echitaţia, sport nobil caracterizat printr-o activitate fizică complexă, bazat pe îmbinarea calităţilor, neuromotrice cu cele psihice, bio-psiho-motric-social, pe fondul unei capacităţi de efort corespunzătoare cerinţelor biomecanice şi gradului de dificultate cerut de proba practicată, (dresaj, obstacole, cros, probă complectă) având drept scop formarea cuplului „călăreţ-cal.”
Echitaţia este:
- Activitatea recreativă a copiilor, persoanelor adulte şi senescente, deoarece nu are limită de vârstă, se poate practica la orice vârstă;
- Disciplina sportivă care îşi vinde biletele 100% la Jocurile Olimpice;
- Dobândirea de către copii, adulţi şi senescenţi, a unor cunoştinţe noi în echitaţie, socializare, comunicare, promovarea unui stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi motricităţii acestora;
- Facilitatea promovării şi menţinerea unui nivel optim al sănătăţii psihice, fizice, sociale, emoţionale, cognitive şi spirituale;
- Formarea unor atitudini de acceptare a comportamentelor protective şi de respingere a celor de risc;
- Echitaţia este un sport şi pentru persoanele cu dizabilităti, atât fizice, cât şi mentale. Prin diferite programe eficiente, prin hipoterapie sau psihohipoterapie, recunoscută drept cea mai progresivă formă de terapie, persoanele cu cerinţe speciale devin mai încrezătoare în sine.
Echitaţia a fost, este şi va fi întotdeauna un sport nobil. Este, un amestec între artă, istorie,cultură,ştiinţă şi sport. De aceea, oamenii care sunt şi vor fi implicaţi în acest domeniu au o singură obligaţie: să iubească şi să respecte aceste animale.
Echitaţia înglobează o serie de stiluri şi tradiţii, echipamente de călărie, poziţia călare şi capacitatea de a controla calul şi de a-l determina să execute comenzile date. Corectitudinea călăriei este şi ea parte integrantă a echitaţiei. Deşi există diferenţe de stil şi de echipament între regiunile globului unde se practică echitaţia, modalitatea de a stăpâni calul şi maniera corectă de a călării sunt universal valabile.


Key words: basic instruction of de rider, equitation, sport, noble
Cuvinte cheie: instrucția elementară a călăreților, echitaţia, sport, nobil

 

 

 

Go to top