KINESIOTHERAPY- AN EFFECTIVE MEANS TO FIGHT NEGATIVE EFFECTS INDUCED BY OBLITERATIVE ARTERIOPATHY

KINETOTERAPIA – UN MIJLOC EFICIENT DE COMBATERE A EFECTELOR NEGATIVE INDUSE DE ARTERIOPATIA OBLITERANTĂ


Elena RABOLU
Universitatea din Pitești
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
The fundamental purpose of this study was to prove the kinetic treatment’s role and place in patients with obliterative arteriopathy. The research was conducted for 6 months on a 63 year-old patient diagnosed with stage two obliterative arteriopathy.
The kinetic intervention consisted of medical gymnastics (active mobilizations and active with resistance in the affected region), walking exercises, Burger posture gymnastics, exercises on devices (pedaling on the ergometric bicycle).
In order to make an effective assessment, the following were used: intermittent claudication test and physical activity index,
Thus, the results obtained in the final tests showed a significant improvement in the symptomatology, the walking distance increased considerably, the patient succeeding in carrying out more easily his day-to day activities without experiencing pain in the lower limbs and without too much help from his family.
To conclude, kinesiotherapy plays an important part in controlling risk factors, as well as in stopping or slowing down the diseases progress.


Rezumat
Scopul fundamental al acestui studiu este acela de a demonstra rolul și locul tratamentului kinetic la pacienții cu arteriopatie obliterantă. Cercetarea s-a desfăşurat timp de 6 luni pe un pacient în vârstă de 63 de ani diagnosticat cu arteriopatie obliterantă stadiul al doilea.
Intervenția kinetică a constat în gimnastică medicală (mobilizări active şi active cu rezistenţă în sectorul afectat), exerciţii de mers, gimnastică de postură Burger, exerciţii la aparate (pedalare la bicicleta ergometrică).
Pentru o evaluare cat mai eficientă s-au folosit: testul claudicației intermitente și indicele de activitate fizică,
Astfel rezultatele obținute la testările finale au relevat o ameliorare semnificativă a simptomatologiei distanța de mers s-a mărit considerabil pacientul reușind sa-și desfășoare cu mai multă ușurință activitățile cotidiene fără apariția durerii în membrele inferioare și fără prea mult ajutor din partea familiei.
În concluzie kinetoterapia are un rol important pentru controlul factorilor de risc, cât şi pentru stoparea sau încetinirea evoluţiei bolii.


Key words: pain, obliterative arteriopathy, physical exercise, effort
Cuvinte cheie: durere, arteriopatie obliterantă, exercițiu fizic, efort

Go to top