The use of individualized kinetic programs in stroke prevention

Utilizarea programelor kinetice individualizate în kinetoprofilaxia accidentelor vasculare cerebrale

 

Gabriela Adriana MARINESCU, Erwah AL NABLSI

National University of Physical Education and Sports, Bucharest

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

The demanding lifestyle that nowadays society imposes generates a great amount of stress that affects the well-being of each individual. Facing this, thehumanorganism,as afunctional unity ofbodyand soul, becomes unable to self-regulate in order to fight the inflammatory process generated by the nocive stimuli. Therefore different illnesses occur.

Stroke is a public health problem across the world, with approximately 16 million new cases annually. Stroke has two major risk factors: the modifiable and the non-modifiable ones. While the last ones cannot be influenced, there are many ways of reducing the modifiable ones.

Nowadays statistics reveal that between 60 and 85% of the world’s population, from both developed and non-developed countries, have a sedentary lifestyle. Many of these individuals are obese and have various other illnesses such as high blood pressure, dyslipidemia and hypercholesterolemia. These are important stroke risk factors.

The scope of this paper is to reveal that an individualized physical exercise program, applied in a systematic and specialized way, can reduce some of the modifiable risk factors of stroke thus decreasing its occurrence.

The study was performed in „Le Club” gym in Bucharest, on a group of 10 subjects and had a 3 months duration.

The kinetic programs we designed were aimed to improve the subjects’ exercise capacity and their body composition. They required limited equipment such as a treadmill, bands, mats, balls and light weights.

The results were positive and confirmed the hypothesis.

 

            Rezumat

Societatea actualăestecaracterizată de accelerarea ritmului, complexităţii şi dinamicii activităţilor cotidiene. Acest lucru determină un grad ridicat de stress care afectează organismul uman în interdependența sa bio-psiho-socio-spirituală, diminuându-i capacitatea de autoreglare. Astfel, el este incapabil să contracareze eficient procesul inflamator generat de stimulul nociv, ceea ce promovează dezvoltarea şi progresia diferitelor boli.

Accidentul vascular cerebral este o problemă de sănătate publică mondială, cu aproximativ 16 milioane de noi cazuri apărute anual. Factorii de risc care contribuie la apariția unui AVC se împart în două categorii: factori de risc modificabili și nemodificabili. Asupra celor modificabili se poate acționa cu mijloace variate.

Statisticile actuale demonstrează faptul că între 60 și 85% din populația lumii, atât din țările dezvoltate cât și din cele în curs de dezvoltare, au un stil de viață sedentar. Majoritatea acestor indivizi sunt supraponderali și prezintă o suită de afecțiuni cronice precum hipertensiune arterială, dislipidemie, hipercolesterolemie. Toate aceste elemente sunt factori de risc importanți ai accidentelor vasculare cerebrale.

Scopul acestei lucrări este de a demonstra modul în care aplicarea sistematizată și specializată a unor programe kinetice individualizate, poate contribui la reducerea unora dintre factorii de risc modificabili ai accidentelor vasculare cerebrale, cu efecte positive asupra calității vieții subiecților cercetați.

Studiul a fost efectuat în cadrul clubului wellness “Le Club” din București, pe un eșantion de 10 subiecți și a avut o durată de 3 luni.

Programele kinetice pe care le-am dezvoltat au urmărit ameliorarea parametrilor somato-funcționali ai subiecților cercetați și, în aplicarea lor, am utilizat un număr limitat de materiale precum benzi de alergare, benzi elastice, mingi și greutăți ușoare.

Rezultatele obținute au fost pozitive și au confirmat ipotezele.

 

Key words: kinetic programs, stroke, sedentary, high blood pressure

            Cuvinte cheie: programe kinetice, accident vascular cerebral, sedentar, hipertensiune arterială

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top