Sports` marketing. Necessity and universality

Marketing sportiv. Necesitate și unversalitate

 

Sorin BUHAȘ

Universitatea din Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Abstract

The marketing science has a strong applicative character. The principles with which marketing operates in general: market, competition, prices, etc. are supported both by theoretical approaches and concrete applications. Marketing is a dominant component of the economic practice, but due to the expansion of this activity it can be found in almost all areas. Therefore, along with the overlap of sports activity on the market economy the concept of sports marketing has developed and imposed. Sports` activity is a worldwide practice, with a wide range of penetration in all social classes and hierarchies. The industrialization of sports made it extremely attended and a high resources consumer. The market economy has imposed profit achievement. In these circumstances emerged as a necessity the commercialization of the finished product of sports activity in terms of maximizing the profit. Sports` marketing is the science that underpins this activity. The purpose of this paper is to present a neglected area of sports in Romania, to highlight its importance by emphasizing the theory and also best practices from developed societies. I emphasized the universality of marketing by presenting its usefulness in every society and sports` activity. The necessity of marketing is emphasized by presenting market requirements and the need to absorb the finished product by consumers. Essential concepts of the phenomenon are presented: qualified personnel, market demand, sales techniques, sport as a product, aspects that give marketing its uniqueness, but also the price and promotion of sport. Therefore, this paper presents a theoretical and scientific approach of the concept of sports marketing, of its universality and necessity.

 

Rezumat

Știința marketingului are un puternic caracter aplicativ. Principiile cu care operează marketingul în general: piață, concurență, prețuri, etc., sunt susținute nu doar de abordări teoretice ce și de aplicativități concrete. Marketingul este o componentă dominantă a practicii economice dar datorită extinderii acestei activități, îl întâlnim în aproape toate domeniile. În consecință, odată cu plierea sportului pe economia de piață, s-a dezvoltat și s-a impus conceptul de marketing sportiv. Activitatea sportivă este o practica mondială, cu o largă arie de penetrare în toate orânduirile și clasele sociale. Industrializarea sportului a făcut să fie extrem de frecventat dar și să consume resurse uriașe. Economia de piață a impus obținerea profitului. În aceste condiții a apărut ca o necesitate comercializarea produsului finit al activității sportive în condițiile maximizării profitului. Marketingul sportiv este știința care se mulează pe această activitate. Scopul acestei lucrări este de a prezenta un domeniu neglijat în activitatea sportivă din România, de a scoate în evidență importanța lui prin evidențierea teoriei de specialitate dar și bunele practici din societățile dezvoltate. Am evidențiat universalitatea marketingului prin prezentarea utilității lui în fiecare societate și activitate sportivă. Necesitatea marketingului este reliefată prin prezentarea cerințelor pieței dar și necesitatea absorbției produsului finit de către consumatori. Am prezentat conceptele esențiale ale fenomenului: personal calificat, cererea pieței, tehnici de vânzare, sportul ca produs, aspectele care dau unicitatea marketingului, dar și prețul și promovarea sportului. Prin urmare, această lucrare prezintă o abordare teoretică și științifică a conceptului de marketing sportiv, a universalității și necesității lui.

 

            Key words: sports` marketing, sports` organisations, sport as a product

            Cuvinte cheie:marketing sportiv, organizații sportive, sportul ca produs

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top