Methodological issues concerning the design technologies of application the aqua-aerobic means to females aged between 35 and 40 years old

Aspecte metodice privind proiectarea tehnologiilor de aplicare a mijoacelor aqua-aerobice femeilor cu vârsta cuprinsă între 35 şi 40 de ani

 

Boris RÎŞNEAC, Evelina RÎŞNEAC

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The paper analyzes issues concerning design and implementation of aqua-aerobic means for women aged 35 to 40 years old. In this article are presented the requirements for organizing and conducting training lessons in the weekly and yearly. There are proposed variants of exercise performed at different stages of training.

 

            Rezumat

            Lucrarea analizează aspecte privind proiectarea și punerea în aplicare a mijloacelor aqua-aerobicului pentru femeile în vârstă de 35-40 de ani. În articol sunt prezentate cerințele pentru organizarea și desfășurarea lecțiilor de antrenament în ciclu săptămânal și anual. Sunt propuse variante de exerciţii efectuate în diferite etape de formare.

 

            Key words: adult woman, aqua-aerobics, technology, training lessons, force exercise

            Cuvinte cheie: femeia adultă, aqua-aerobic, tehnologie, lecţie de antrenament, exerciţii de forţă

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top