Theories concerning the assurence of diversity in teaching athletic exercises

Teorii privind asigurarea varietăţii în predarea exerciţiilor de atletism

 

Francisc SCHMIDT

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            This work tries to mention a few of action goals to assure diversity in the athletic exercises teaching process. Starting from some fundamental teaching principles the author shows a few types of exercises wich can be used properly in teaching athletic exercises. Also we can find old and new ideas of competitions. Some interesting ideas regarding pedagogical perspectives are shown. A large part of the work is treating games to assure diversity in teaching athletics. Some ideas regarding the indoor athletic activity are completing this work.

           

            Rezumat

            Lucrarea de faţă încercă să menţioneze câteva obiective de realizat pentru asigurarea varietăţii în predarea exerciţiilor de atletism. Pornind de la câteva principii fundamentale de predare autorul prezintă câteva exerciţii care pot fi utilizate la modul optimal în predarea exerciţiilor de atletism. De asemenea se regăsesc idei vechi şi noi cu privire la întrecerile atletice. Se menţionează câteva idei interesante cu privire la perspectivele pedagogice cu referire la predare exerciţiilor de atletism. O amplă parte a lucrării se referă la jocurile de motricitate menite să asigure varietatea în predarea exerciţiilor de atletism. Cîteva idei privind activitatea atletică în interior sunt menite a completa prezenta lucrare.

 

            Key words: theories, athletics, teaching principles, games

            Cuvinte cheie: teorii, atletism, principii de predare, jocuri

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top