Application of bodybuilding specific means for prevention and correction of spine deficiencies

Aplicații ale mijloacelor specifice culturismului pentru prevenirea și corectarea deficienţelor coloanei vertebrale

 

Florin NEFERU

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Physical exercisesconsidered specific to bodybuildingare exercises that act segmental and localized on muscle groups or interested muscle, being excellent means to fight a physical deficiency. They run at the maximum amplitude according that incomplete movement develops incomplete muscle. Should be avoided as much as possible inertial moments, balancing and any other handling outside of strictly muscle contraction in muscle working. The goals of practicing bodybuilding exercises is segmental muscular work, or muscle hypertrophy.It is necessary to maintain posture while working, even for areas not involved in the effort and is recommended to control the whole body outfit everyday activity for the purposes of corrective attitude.

 

Rezumat

Exercițiile fizice considerate specifice culturismului sunt exerciții care acționează segmentar și strict localizat asupra grupelor sau mușchiului interesat, fiind excelente mijloace în lupta cu o deficiență fizică. Acestea se execută la nivelul maximului de amplitudine funcțională conform opiniei că mișcarea incompletă dezvoltă mușchiul incomplet. Se vor evita pe cât posibil momentele inerțiale, balansările sau orice altfel de manevrare în afara de contracția musculară strict în mușchiul care lucrează. Scopurile practicării exercițiilor fizice de culturism este lucrul muscular segmentar, respectiv hipertofia musculară. Este necesară menținerea unei poziții corective în timpul lucrului, chiar și pentru zonele neimplicate în efort, fiind recomandat controlarea ținutei corpului pe toată activitatea cotidiană în sensul atitudinii corective.

 

Key words: bodybuilding, deficiencies, exercises, muscle groups

Cuvinte cheie: culturism, deficiențe, exerciții, grupe musculare

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top