Physical exercise, the essential mean in fighting obesity

Exerciţiul fizic, mijloc principal de luptă împotriva obezităţii

 

Ioan-Cosmin BOCA, Mirela DAN

Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mireladan27@yahoo.ro

 

            Abstract

            Throughout history people have always been physically active, from the hunter-gatherer man, to active farming and until the Industrial Revolution of the last century feature.

            Transformations and unprecedented progress, taken by human society in the last century have led to significant changes in the lifestyle of people.

            Physical activity of people was reduced gradually due to increased comfort, especially in the civilized world, which gave way to the emergence of sedentariness, considered today as a true disease of human civilization.

            Easing working conditions, the emergence of sedentary occupations, mechanization, development of public transport and other factors, favors the adoption of a sedentary behavior, which along with changing the diet, have unfavorable consequences, occasionally serious, to human health.

            Healthcare is currently facing new challenges in view of the high prevalence of acquired disorders such as obesity, diabetes, osteoporosis etc, therefore recovery professionals need to acquire specific knowledge and skills to deal effectively with these conditions.

            There is, therefore, an obligation of recovery professionals to use every opportunity to recommend physical exercise when treating persons with chronic diseases or risk factors for the development of such pathologies. Physical activity has many health benefits, contributes to the maintenance and improvement of health, but also to regain her in pathological cases.

            It is therefore the time for humanity to focus its interest toward an active life, for sport and physical activity practice on a regular basis to help improve the health of the population.

 

            Rezumat

            De-a lungul istoriei oamenii au fost întotdeauna activi fizic, de la omul vânător-culegător, la agricultura activă şi până la revoluţia industrială caracteristică ultimului secol.

            Transformările şi progresele fără precedent, parcurse de societatea umană în ultimul secol au determinat modificări semnificative în ceea ce priveşte regimul de viaţă al oamenilor.

            Activitatea fizică a oamenilor a fost redusă treptat datorită creşterii gradului de confort, mai ales în lumea civilizată, ceea ce a făcut loc apariţiei sedentarismului, considerat astăzi drept o veritabilă boală a civilizaţiei umane.

            Uşurarea condiţiilor de muncă, apariţia unor profesii sedentare, mecanizarea, dezvoltarea transportului în comun şi alţi factori, favorizează adoptarea unui conduite sedentare, care alături de schimbarea modului de alimentaţie, au consecinţe nefavorabile, chiar grave, asupra sănătăţii omului.

            Asistenţa medicală se confruntă astăzi cu provocări noi având în vedere prevalenţa crescută a unor tulburări dobândite cum ar fi obezitatea, diabetul, osteoporoza etc, prin urmare profesioniştii în recuperare trebuie să dobândească cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru a face faţă în mod eficient acestor condiţii.

            Există, prin urmare, o obligaţie a profesioniştilor din domeniul recuperării de a folosi orice oportunitate pentru a recomanda practicarea exerciţiului fizic atunci când tratează persoane cu boli cronice sau care prezintă factori de risc pentru dezvoltarea unor astfel de patologii. Activitatea fizică are numeroase beneficii asupra sănătăţii, contribuie la menţinerea şi la îmbunătăţirea stării de sănătate, dar şi la recâştigarea ei în cazuri patologice.

            Este aşadar momentul ca omenirea să îşi reîndrepte interesul spre o viaţă activă, spre practicarea sportului şi a unor activităţi fizice în mod regulat, care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

 

            Key words: obesity, sedentariness, physical therapy, physical exercise

            Cuvinte cheie: obezitate, sedentarism, kinetoterapie, exerciţiul fizic

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top