Research regarding the organizational climate and teamwork in the sports organizations

Cercetări privind climatul organizațional și munca în echipă în cadrul organizațiilor sportive

 

Paul F. DRAGOȘ

Universitatea din Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The perception of the managers above employees, the way which the bosses watch to subordinate, the trust they gives to them, convenience or laziness of employees, their selfishness, may be several factors which have an influence, sometimes decisive in the attitude of managers and reward system applied in organizations, in general, and sport organizations, in particular. Also, the place that each individual occupies in the group to which it belongs, the way they act and interact with the others to achieve individual and group goals are very important aspects in terms of effectiveness and satisfaction or motivation at work.

 

Rezumat

Percepţia managerilor asupra angajaţilor, modul în care şefii privesc subalternii, încrederea pe care le-o acordă, comoditatea sau lenea angajaţilor, egoismul acestora, pot fi câţiva factori care au o influenţă uneori decisivă în atitudinea managerilor şi sistemul de recompensare aplicat în cadrul organizaţiilor, în general, şi a organizaţiilor sportive în mod special. De asemenea, locul pe care fiecare individ îl ocupă în cadrul grupului din care face parte, modul în care acționează și interacționează cu ceilalți pentru atingerea obiectivelor individuale sau de grup constituie aspecte foarte importante în ceea ce privește eficiența dar și satisfacția sau motivarea în muncă.

 

Key words: team work, motivation, managers, employees, sports organizations

Cuvinte cheie: munca în echipă, motivație, manageri, angajați, organizații sportive

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top