Experimental research for improving the motor skills of children with emotional and behavioral disorders using equitation as adapted sports

Cercetări experimentale de ameliorare a motricităţii copiilor cu tulburări comportamentale prin mijloacele echitaţiei sport adaptat

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The adapted sport is a branch of sports which uses motor structures, specific rules, material and organisational conditions modified and tailored to the specific requirements of different types of deficiencies. The events and actions observed have been recorded in sheets that have been selected and used for the present study; The method of experiment has provided an objective basis for getting a scientific reasoning for the results of the hypothesis enunciated in this research; The statistical-mathematical method, the data has been collected and stored in tables, charts, diagrams which are meant to emphasize quickly and efficiently the important features of the data. Named and tagged in clear mannner by use of descriptive statistics, allowed the analysis and the comparison of the results obtained at the initial and final testings of the subjects during the experiment.

 

            Rezumat

            Sportul adaptat, constituie o ramură a sportului care utilizează structuri motrice, reguli specifice, condiţii materiale şi organizatorice modificate şi adecvate cerinţelor propii diferitelor tipuri de deficienţe. Evenimentele şi acţiunile constatate au fost consemnate în fişe care au fost selectate şi folosite în alcătuirea prezentei lucrări; metoda experimentului a asigurat o bază obiectivă prin care s-a putut  argumenta, din punct de vedere ştiinţific, răspunsurile la ipotezele formulate în această cercetare; metoda statistico-matematică datele au fost stocate în tabele, grafice și diagrame cu bare care au menirea de a evidenția rapid și eficient trăsăturile importante ale datelor. Denumite și etichetate clar, prin folosirea statisticii descriptive au permis analiza şi compararea rezultatelor obţinute la testările iniţiale şi finale a subiecților pe parcursul desfăşurării experimentului.

 

            Key words: equitation,equestrian sports adapted, improving the motor skills of children

            Cuvinte cheie: echitaţia, sport ecvestru adaptat, ameliorarea motricității copiilor

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top