Study regarding shoulder assessment in patients with post-traumatic lesions at this level

Studiu privind evaluarea umărului la pacienţii cu leziuni posttraumatice la acest nivel

 

Emilian TARCĂU, Mihai Ionel ILLE, Szindy DOMBY

Universitatea din Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The shoulder, through its complexity, always represents a challenge for the physical therapist and when we speak about shoulder rehabilitation, we should take into consideration the entire scapular belt, as well as the neighboring segments, including the cervical area, thoracic area, as well as the entire upper limb.

            This joint complex must provide a double function: to allow a higher arm amplitude mobility, adding elbow and wrist mobility in order to move the hand widely around the body and to allow good stability in case the upper limb might need strength (grips, holding heavy objects, support on the hands, etc.).

            The participation of all the segments of the scapular belt kinematic unit, shoulder-arm, provides for the upper limb a higher movement amplitude in all ways, enhancing the movement freedom necessary accomplish its multiple functions. [1]

            That is why, the various post-traumatic pathologies (and not only) determine the significant decrease of this “freedom of movement” and difficulties in accomplishing the ADL-s, therefore, an assessment as complex as possible of shoulder functioning will lead to the finding of the best therapeutic solutions in order to rehabilitate it.

            In this study, our purpose is to find a complex of evaluation methods which should allow an assessment as accurate as possible of the scapular belt deficit in general and of the shoulder joint deficit in particular.

 

            Rezumat

            Umărul, prin complexitatea sa, reprezintă întotdeauna pentru kinetoterapeut o provocare, iar când vorbim de recuperarea umărului trebuie să avem în vedere întreaga centură scapulară, precum şi segmentele învecinate, aici intrând zona cervicală, cea toracală, precum şi membrul superior în totalitate.

            Acest complex articular trebuie să asigure o dublă funcţie:să permită o mobilitate de mare amplitudine a braţului, la care se adaugă mobilitatea cotului şi încheieturii mâinii, pentru deplasarea mâinii mult în jurul corpului, şi să permită o bună stabilitate pentru cazul în care membrul superior ar avea nevoie de forţă (apucări, ţinerea unor obiecte grele, sprijin pe mâini etc).

            Participarea tuturor segmentelor unităţii cinematice centură scapulară, ur-braţ, asigură membrului superior o mare amplitudine de mişcare şi în toate sensurile, conferindu-i libertatea de deplasare necesară îndeplinirii multiplelor lui funcţii.[1]

            Tocmai de aceea, diversele patologii posttraumatice (şi nu numai) determină reducerea semnificativă a acestei “libertăţi de mişcare” şi dificultăţi în realizarea ADL-urilor, motiv pentru care, o evaluare cât mai complexă a funcţionalităţii umărului va determina găsirea celor mai bune soluţii terapeutice în vederea recuperării acestuia.

            În studiul de faţă ne-am propus să găsim un complex de metode de evaluare care să ne permită o apreciere cât mai fidelă a deficitului funcţional al centurii scapulare în general şi a articulaţiei umărului în special.

 

            Key words: evaluation/assessment, shoulder joint, scapular belt.

            Cuvinte cheie: evaluare, articulaţia umărului, centură scapulară.

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top