Preliminary study regarding the level of physical preparation at athletes of 10-12, in aerobics

Studiu preliminar privind nivelul pregătirii fizice al gimnastelor de 10-12 ani, în gimnastica aerobică

 

Georgeta Lucia PISCOI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The preliminary research is important for identifying  the stage of physical preparation, at the age of 10-12 years in aerobic gymnastics, in order to establish an instructional strategy for physical training at the age of 8-10. Due to the results of this preliminary study, we will be able to elaborate, experiment and implement a strategy that can improve the necessary physical qualities for practicing aerobic gymnastics at the age of 8-10.

 

            Rezumat

            Cercetarea preliminară este importantă în scopul identificării nivelului de pregătire fizică la vârsta de 10-12 ani, în gimnastica aerobică, pentru a putea stabili o strategie de pregătire şi instruire la vârsta de 8-10 ani. Datorită rezultatelor acestei cercetări preliminare, vom fi capabili să elaborăm, experimentăm şi să implementăm o strategie care va putea optimiza calităţile fizice necesare practicării gimnasticii aerobice, la vârsta de 8-10 ani.

 

            Key words: aerobics, preliminary testing, interpretation

            Cuvinte cheie: gimnastică aerobic,testare preliminară, interpretare

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top