Electrotherapy in peripheral motor nerve syndrom: cubital nerve, radial nerve, median nerve

Electroterapia în sindromul de neuron motor periferic: nervul cubital, radial și median

 

Claudia MIHELE, Mariana CEVEI

Universitatea din Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Electrotherapy is a non-invasive therapy used to treat a variety of diseases (neurological, rheumatic etc.), whose effects are not negligible.

            This therapy earn their important status in rehabilitation because it has beneficial effects on the human body, specifically on a cellular level, which causes physical and chemical changes due to the passage of electric current through the human body.

            Injury to peripheral nerve conduction pathway causes significant changes in the muscular and nervous system that installs quickly and if neglected will result in significant disability, and these in turn will affect the daily life of the patient. The types of injuries and their effects that may occur will be detailed in this project.      

            In this project I emphasize the importance of electrotherapy and the methods used within this therapy in the treatment of this syndrome, which affects the most important segment in the gesture, self-care, professional activities namely: the upper limb.

            For this reason, I have described peripheral motor neuron syndrome for the: median, cubital and radial nerve. In this description I have included: etiology, symptoms (motor, sensory, trophic) and the characteristic appearance of each syndrome separately.

            Before treatment is very important to perform electrodiagnostic examination, it provides useful data about the extent of denervation and help to establish the correct parameters for currents that are used in treatment.

            Then pass to prepare the region with procedures with trophic effects (galvanic bath, ultrasound, phototherapy) and only after this steps we get to the treatment using the following currents: exponential, trapezoidal and triangular.

 

            Rezumat

            Electroterapia este o metodă non-invazivă folosită pentru tratarea unor multitudini de afecțiuni (neurologice, reumatismale, abarticulare etc.), ale cărei efecte nu sunt deloc de neglijat.

            Acestă terapie își câștigă statutul important în recuperarea medicală datorită efecteleor benefice pe care le are la nivelul organismului uman, mai concret la nivel celular, unde determină apariția unor modificări fizico-chimice datorate trecerii curentului electric prin organismul uman.

            Lezarea căii de conducere nervoasă periferică determină modificări importante la nivelul sistemului muscular și sistemului nervos care se instalează rapid și dacă sunt neglijate vor duce la incapacități semnificative, iar acestea la rândul lor vor afecta viața de zi cu zi a pacientului.Tipurile de leziuni care pot să apară vor fi detaliate în această lucrare, precum şi efectele acestora.

            În această lucrare subliniez importanța electroterapiei și metodele utilizate din cadrul acestei terapii, în recuperarea deficienţelor cauzate de acest sindrom, care afectează segmentul cel mai important în: gestică, autoîngrijire, activități profesionale, și anume: membrul superior.

            Din acest motiv, am descris sindromul de neuron motor periferic de la nivelul nervului: median, cubital şi radial.În această descriere am inclus: etiologia, simptome (motorii, senzitive, trofice) şi aspectul caracteristic al fiecărui sindrom în parte.

            Înaintea începerii tratamentului este foarte important să efectuăm examenul electrodiagnostic, care ne oferă date utile despre gradul de denervare şi este adjuvant în stabilirea parametrilor corecţi, ai curenţilor utilizaţi pentru tratament.

            Pe urmă se trece la pregătirea zonei cu proceduri cu efect trofic (baie galvanică, ultrasunet, fototerapie) şi doar după aceste etape urmează electrostimularea utilizând următorii curenţi:exponenţiali, trapezoidali şi triunghiulari.

 

            Key words: median nerve, cubital nerve, radial nerve, electrotherapy, syndrome, stimulation

            Cuvinte cheie: nervul median, nervul cubital, nervul radial, electroterapie, sindrom, stimulare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Simona Pop - Medalia de aur la Jocurile Europene din 2015 și dublă campioană europeană în 2014 și în 2015 cu echipa Naţională de Spadă a României / Gold Medal at the European Games in 2015 and two times European champion in 2014 and 2015 with the Romanian National Epee Team.

Go to top