Influence of prenatal primary kinetoprophylaxy on exercise capacity

Influența kinetoprofilaxiei primare prenatale asupra capacității de efort

 

Enikő Gabriela PAPP

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Târgu-Mureş

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Béla SZABÓ, Simona SZASZ

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

 

            Abstract

The aim of this study confirm the effectiveness of prenatal preparation of pregnant women in a short longitudinal experiment.

Our main obiective was to increase the interest towards kinetic assistance under prophylactic applications, providing kinetoprophylaxy to women in particular biological situations caused by pregnancy. The main purpose of our paper was searching, finding and applying kinetoprophylactic means to pregnant women included in the Pregnant Women School of Târgu Mureș, Româna, with a view to implementing a program for maintaining or even improving proper physical training and index function.

The obiectives of our study were to form the study group of two types of pregnant women: those who received a kinetoprophylaxy program and those who did not receive such a program, choosing and applying the intervention means, objectifying the initial and final situations. The tasks of the study were achieved and the hypotheses were confirmed.

 

Rezumat

Prin prezentul studiu s-a urmărit confirmarea eficacităţii pregătirii prenatale a gravidelor, într-un experiment longitudinal de scurtă durată.

Am avut ca obiectiv general, stimularea interesului fata de asistenţa kinetică, în cadrul aplicaţiilor profilactice, asigurand kinetoprofilaxia la femei aflate în situaţii biologice speciale determinate de sarcina. Scopul principal al lucrării noastre a fost căutarea, găsirea şi aplicarea de mijloace kinetoprofilactice, la femei gravide, cuprinşe în Şcoala Gravidelor, din Tg. Mures, Romania, care să aducă după sine: un program adecvat de pregătire fizică pentru menţinere, sau chiar îmbunătăţirea, nivelul indicilor funcţionali.

Obiectivele studiului au fost alcătuirea grupului de studiu  din femei gravide care au urmat un program de kinetoprofilaxie, cât şi din gravide care nu au urmat un astfel de program, aplicarea metodelor şi mijloacelor de intervenţie specifice acestei stări, obiectivarea stărilor iniţiale şi finale, prelucrarea statistică şi reprezentarea grafică a datelor, analiza şi interpretarea rezultatelor, stabilirea şi formularea concluziilor.

 

            Key words: prenatal, kinetoprophylaxy, exercise

            Cuvinte cheie: prenatal, kinetoprofilaxie, exerciții fizice

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top