Aspects regarding the importance of handball game in school (IVth grade) according to curriculum, during the extracurricular hours

Aspecte privind importanţa aplicării jocului de handbal în şcoală (clasa a IV-a) conform programei şcolare, orele extracuriculare

 

Claudiu BULZAN

Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            This article is current because it aims not only at the global learning of the handball game since 4th grade, but also at this game contribution in guiding students to schools sport clubs or in their preparation for school representative. Children's interest in movement and exercise is very high during the primary cycle. Their desire to practice and exercise is based on physiological causes, so that any reduction or limitation of motor activity has an impact on the body's vital functions.

 

            Rezumat

            Lucrarea de faţă este actuală deoarece vizează nu numai însuşirea jocului global de handbal încă din clasa a-IV-a, ci şi contribuţia acestuia în orientarea elevilor spre cluburile sportive şcolare sau în pregătirea lor pentru reprezentativa şcolară. Interesul copiilor pentru mişcare şi exerciţiu fizic este foarte mare în perioada ciclului primar. Dorinţa lor de exersare şi de efort fizic are la bază cauze de ordin fiziologic, motiv  pentru care orice diminuare sau limitare a activităţii motrice are repercusiuni asupra funcţii vitale ale organismului.

 

            Key words:aspects, importance, school, handball, extracurricular

            Cuvinte cheie : aspecte ,importanţa, şcoală ,handbal, extracurriculare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top