Present and future issues of sport and recreation tourism from arad county, reflected by the local sources

Aspecte actuale şi de perspectivă ale turismului sportiv şi de recreere din județul arad, oglindite în surse locale

 

Radu Lucian BLAGA

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The study is addressed to specialists in sports and the tourism, arguing for how sports tourism and recreation tourism can be developed in the area of Arad. The study concludes that natural tourism potential of Arad, superior in terms of fauna, flora and landscape, its location, sports and recreation structures, are opportunities that intersect with preferences and expectations of tourists visiting the city and the county of Arad. The interest of the local community, as it results from the sources cited in this paper (social documents), can be channeled for development of this type tourism objectives, with important consequences on the socio-economic fields of the county of Arad. The sports tourism and recreation tourism, may help to restore the working capacity of the population of a country, region or county, through its forms of active leisure. Its made new relations between productive activity carried out in a company by employees and their leisure time, between sports and recreation activities and its use for knowledge and the productive purposes of a national, regional, county or local territory.

 

Rezumat

Studiul se adresează specialiştilor din domeniului sportului, dar şi celor din turism, aducând argumente în favoarea modului în care turismul sportiv şi de recreere poate fi dezvoltat în zona Aradului. Concluzia studiului este că potențialul turistic natural al județului Arad, condiţiile superioare în materie de faună, floră și peisaj, amplasarea acestuia, bazele sportive şi de agrement, constituie oportunităţi ce se intersectează cu preferinţele şi aşteptările turiştilor care vizitează municipiul şi judeţul Arad. Interesul comunităţii locale, aşa cum acesta rezultă din sursele citate în prezenta lucrare (documente sociale), poate fi canalizat spre obiective de dezvoltare a turismului sportiv și de recreere, cu consecinţe importante privind dezvoltarea socio-economică a județului Arad: refacerea capacităţii de muncă a populaţiei țării, regiunii sau județului, prin formele sale de odihnă activă, sport și educație fizică.

 

Key words: sport tourism and recreation tourism, natural and cultural tourism heritage, general infrastructure, tourism, tourism promotion

           Cuvinte cheie: turism sportiv și de recreere, patrimoniu turistic natural și cultural, infrastructură       generală și turistică, promovare turistică

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top