Efficiency of movement games for the development of motor skills in middle-school students

Eficienţa jocurilor de mişcare în dezvoltarea calităţilor motrice la elevii ciclului gimnazial

 

Luminiţa SAVIN

Elementary and Middle School of Crăcăoani

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The need of continually improving the teaching methodology and technology for middle-school physical education involves the use of both effective and attractive means and methods, in order to attain the objectives of this discipline.

It is necessary to improve the teaching methods for play, in order to develop motor qualities and to increase the efficiency and density of the physical education lesson, because it is known that children’s interest for movement, exercise and play is significant in middle school.

 

Rezumat

Necesitatea continuei îmbunătăţiri a metodologiei şi tehnologiei predării şi desfăşurării educaţiei fizice la clasele V-VIII presupune utilizarea unor mijloace şi metode eficiente, dar şi atractive, pentru realizarea obiectivelor acestei discipline.

Perfecţionarea metodicii jocului în scopul dezvoltării calităţilor motrice, creşterii eficienţei şi densităţii lecţiei de educaţie fizică este necesară, cunoscându-se faptul că interesul copiilor pentru mişcare, exerciţiu fizic şi joc este foarte mare în perioada ciclului gimnazial.

 

 Key words: physical education, teaching methods, play, motor skills

 Cuvinte cheie: educaţie fizică, metodică, joc, calităţi motrice

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top