Intervention programs for improving the motor skills of the person with behavioural disorders by means of equitation as adapted sports

Programe de intervenție pentru ameliorarea motricităţii persoanelor cu tulburări comportamentale prin mijloacele echitaţiei ca sport adaptat

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Abstract

In this context, physical education and adapted sports in our case therapeutical riding, represents long-term adaptive strategies meant to rebalance and complement the the deficient functions. The influences equally-distributed upon the body and mind, upon thought and action, upon language and non-verbal expression is the quality added value of physical exercise that no other activity can prove in such an obvious way, having a motivating effect as well. Using them as means of achieving the learning objectives, determines increased interest from the subjects selected, both from the point of view of voluntary participation to the study and increasing amenity towards practising therapeutical riding. Just as in the case of any other programme, a series of parameters are variable, and the therapist have to adjust them to a certain subject. We are talking about the duration of the exercises, number of sessions per week/month, establishing the set of exercises, the progression, order and number of muscular groups involved. Chosing the forms of exercises can be done according to the possibilities, the desires of the subjects, the effects of the effort as well as other organisational requirements. Besides the progress in a specific issue, there are substantial gains with regard to the insight capacity and self-knowledge. These capacities become favourable conditionsfor developing efficient behaviour patterns, for getting the capacity to have a positive perspective of life, to become more calm, more self-confident, to improve the quality of life, the relation with others. To become,generally, more satisfied and to discover life to be more meaningful and worth living, therefore it is a very important thing to encourage, to give credit and praise for the subject’s achievements, to treat him/her with the proper respect in order to make him/her feel apreciated and valued.

 

Rezumat

În acest contex, educaţia fizică și sportul adaptat în cazul nostru călăria terapeutică, reprezintă strategii adaptative pe termen lung care reechilibrează și rearmonizează funcţiile deficiente. Influenţele egal distribuite asupra fizicului, psihicului, asupra gândirii şi acţiunii, asupra limbajului şi expresiei non-verbale, reprezintă specificul calitativ al exerciţiului fizic, pe care nici o altă activitate nu îl poate demonstra atât de evident având un efect motivant. Folosirea lor drept mijloace de realizare a obiectivelor de lecție, determină interes sporit din partea subiecților selecționați, atât din punct de vedere al participării voluntare la demersul științific, dar și din punct de vedere al creșterii atractivității spre practicarea călăriei terapeutice. La fel ca şi la orice program, o serie de parametri sunt variabili, iar terapeutul îi adaptează la un anumit subiect. Este vorba de durata exerciţiului, numărul de ore pe săptămână/lună, formarea setului de exerciţii, ordinea şi numărul grupelor musculare implicate. Alegerea formelor de exerciții se poate face în funcție de posibilități, de dorințele practicanților, de efectele efortului practicat, cât și de alte cerințe de ordin organizatoric. În afară de progresul într-o problemă specifică, există câştiguri importante în ceea ce priveşte capacitatea de insight şi autocunoaştere. Aceste capacităţi devin condiţii favorabile pentru dezvoltarea unor tipare de comportamente eficiente, pozitive pentru dobândirea posibilităţii de a vedea lucrurile şi altfel, pentru a deveni mai calmi, mai împăcați cu sine însuşi și pentru îmbunătăţirea calităţii vieții, relaţiilor cu ceilalţi. Pentru a deveni în general mai satisfăcuți şi a găsi viaţa mai încărcată de sens şi de împliniri, un lucru foarte important este să încurajăm şi să lăudăm subiectul pentru reuşitele lui, vorbindu-i cu respect pentru a se simţi valoros.

 

 Key words: equitation -equestrian sport adapted -  hippotherapy

 Cuvinte cheie: echitaţia - sport ecvestru adaptat -  hipoterapie

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top