Enhancement of sport performance with the help of psychotherapy

Creșterea performanțelor sportive cu ajutorul suportului psihologic oferit de psihoterapie

 

Sorin NICA

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

Latest research suggests that there has been a continuing growth regarding the field of general sport psychology and on the athletes especially. Moreover, the results can be both applied in training and competition. As for that, this research gathers new data about ways of providing better usefulness of sport performances and the instruments that are being used.

The main elements of a competitive situation are already well known. Some of them imply a high level of stress and anxiety, but a higher level of motivation and determination can also be observed. By reducing the levels of anxiety and distress, by building up self-esteem and self-confidence, we can create the premises for activating the latent potential of the athlete’s personality. Only by doing so, the athlete can better detach himself from all the stressful, frustrating and traumatizing psychological elements, and thus keep a better focus on the competitive situation and on the training itself.

By using an integrative psychotherapy intervention, we consider that an ace competitive situation can be achieved. The main objective of the study represents the following situation: Highlighting the possible modifications that may occur in the psychological profile of athletes who benefit from psychotherapy and the changes in better that occur related to the levels of anxiety and of self-esteem, which ultimately results in the grown of motivation and development, providing better usefulness of sport performances.

To certify the overall objective of the research, the following specific hypotheses were formulated: 1 - athletes who do not benefit from psychotherapy may have a higher level of anxiety than the athletes who benefit from it; and 2nd – athletes who do not benefit from psychotherapy may have a lower level of self-esteem than the athletes who benefit from psychotherapy. The psychotherapeutic approach of this study includes the following elements: 10 integrative sessions for each of the 40 members of the group involved in the study; 2 sessions per week; on a 5 week period. Throughout the sessions, the main objective was to obtain a lower level of anxiety, a higher level of self-esteem and of intrinsic and extrinsic motivation.

The results confirmed the hypotheses and by that we can conclude that the integrative psychotherapeutic approach applied on athletes indeed lowers the levels of distress and anxiety. Simultaneously, a higher rate of self-esteem and a more positive self-awareness is realized, creating the potential premises for a better motivation and a better functioning of the volatile mechanisms.

 

            Rezumat

În ultima perioadă se constată creșterea continuă a cercetării asupra psihologiei sportului în general și a sportivului în special astfel încât rezultatele obținute să poată fi aplicate atât în domeniul pregătirii din cadrul antrenamentului cât și în cadrul situației de concurs. Astfel, cercetarea de față aduce noi date și instrumente folositoare activității sportive în sensul îmbunătățirii randamentului și performanțelor sportive.

            Sunt deja cunoscute elementele centrale ale situației competiționale care presupune un nivel crescut al stresului și anxietății și totodată vizează prezența unui nivel crescut al motivației și voinței. În situația prin care se poate obține diminuarea nivelului de anxietate și distres iar în paralel se poate forma un nivel crescut al stimei de sine și încrederii în forțele proprii, se pot crea premisele pentru activarea potențialului latent la nivelul personalității sportivului. Astfel, sportivul se poate detașa de toate elementele psihostresante, psihofrustrante și psihotraumatizante și se poate concentra asupra situației competiționale și de antrenament.

Această situație optimă într-un cadru competițional, considerăm că poate fi obținută cu ajutorul intervenției psihoterapeutice de tip integrativ. Obiectivul general al studiului vizează următoarea situație: Evidenţierea posibilelor modificări apărute în profilul psihologic al sportivilor care beneficiază de psihoterapie, modificări legate de nivelul de anxietate şi nivelul stimei de sine și care pot avea ca rezultat final creșterea motivaţiei şi dezvoltarea voinţei iar implicit creșterea performanțelor și randamentului sportiv.

Pentru a certifica obiectivul general al cercetării s-au formulat următoarele ipoteze specifice: 1 - sportivii care nu beneficiază de psihoterapie pot avea un nivel mai crescut al anxietăţii decât sportivii care beneficiază de psihoterapie; și 2 - sportivii care nu beneficiază de psihoterapie pot avea un nivel al stimei de sine mai scăzut decât sportivii care beneficiază de psihoterapie. Demersul psihoterapeutic din cadrul studiului a cuprins următoarele elemente: câte 10 ședințe de psihoterapie individuală de tip integrativ pentru fiecare dintre cei 40 de membri ai grupului; 2 ședințe săptămânale; 5 săptămâni. Pe parcursul ședințelor s-a avut în vedere scăderea nivelului de anxietate, creșterea nivelului stimei de sine și a nivelului de motivație intrinsecă și extrinsecă.

Rezultatele cercetării vin să confirme ipotezele formulate și astfel se poate concluziona faptul că demersul psihoterapeutic de tip integrativ aplicat sportivilor, determină într-adevăr o scădere a nivelului de distres și anxietate. Concomitent, se realizează o creștere a nivelului stimei de sine și a imaginii de sine pozitive, fapt ce creează premisele unei mai bune motivări și intrarea în funcțiune a accentuării mecanismelor volitive.

 

            Key words: psychotherapy, athletes, anxiety, depression, self-esteem

            Cuvinte cheie: Psihoterapie, sportivi, anxietate, depresie, stima de sine

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top