Functional evaluation of the anterior cruciate ligament deficient knee

Evaluarea funcţională a genunchiului cu un ligament încrucişat anterior deficitar

 

Ioan-Cosmin BOCA, Mirela DAN

Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mireladan27@yahoo.ro

 

Abstract

To capture all aspects of the complex morpho-functional status of the anterior cruciate ligament deficient knee, is necessary to undertake a comprehensive functional assessments, as accurate and as complete, performed with maximum responsibility. Making such an assessment allows to establish with certainty the functional diagnosis, which further favors finding those techniques and methods that allow a fast and efficient rehabilitation of people with a deficient anterior cruciate ligament.

A comprehensive assessment involves the subject to go through more or less simple tests and allows a more accurate assessment of both the physical possibilities of the patient and his attitude towards the rehabilitation program and/or the physical therapist.

 

Rezumat

Pentru a surprinde cât mai exact tabloul complex al stării morfopato-funcţionale în cazul genunchiului cu un ligament încrucişat anterior deficitar este o necesară realizarea unei evaluări funcţionale complexe, cât mai corecte şi cât mai complete, efectuată cu un maxim de responsabilitate. Realizarea unei astfel de evaluări permite stabilirea cu certitudine a diagnosticului funcţional ceea ce favorizează găsirea acelor tehnici şi metode care să permită o recuperare rapidă şi eficientă a persoanelor cu un ligament încrucişat anterior deficitar.

O evaluare complexă implică realizarea de către subiect a unor teste mai mult sau mai puţin simple şi permite o apreciere cât mai fidelă atât a posibilităţilor fizice ale bolnavului cât şi a atitudinii acestuia faţă de programul de recuperare şi/sau kinetoterapeut.

 

Key words: assessement methods, anterior cruciate ligament, functional rehabilitation

Cuvinte cheie: metode de evaluare, ligament încrucişat anterior, reabilitare funcţională

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top