Practical application of projects and models of game developed for the women's basketball team ICIM Arad in 2009/2010 season

Aplicarea în practică a proiectelor şi modelelor de joc elaborate pentru echipa de baschet feminin ICIM Arad în sezonul 2009/2010

 

Călin Gabriel ŞARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

gabriel_sarla2001@yahoo.com

 

Abstract

In this article we argue that once established global training project for next season, the next step is to go to the planning and programming process of preparation and participation in the competition. This operation consists of scheduling objectives as well defined time intervals. It should be noted that the instructional objectives established after analysis (and shown in Table 2) are the final targets of the training process and are scheduled to be made in training and playing season or annual plan. These objectives are resolved gradually within macrocycles, mezocycles (marked individual goals) and microcycles, learning lessons or units (governed by operational objectives.

 

Rezumat

În cadrul acestui articol susţinem că odată stabilit proiectul global de instruire pentru sezonul următor, se trece la planificarea şi programarea procesului de pregătire şi de participare în competiţie. Această operaţiune presupune eşalonarea obiectivelor pe intervale de timp bine determinate. Trebuie precizat faptul că, obiectivele instrucţionale stabilite în urma analizei (şi prezentate în tabelul 2), sunt ţinte finale ale procesului de antrenament şi sunt programate spre a fi realizate în sezonul de pregătire şi joc sau planului anual. Aceste obiective finale sunt rezolvate treptat în cadrul macrociclurilor, mezociclurilor (marcate de obiective individuale) şi microciclurilor, lecţiilor sau unităţilor de învăţare (guvernate de obiective operaţionale).

 

            Key words: game model, model preparation, planning

            Cuvinte cheie: model de joc, model de pregătire, planificare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top